ررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع آب شور بر عملکرد دستگاه آب شیرین کن خورشیدی با جریان اجباری و بدون جریان اجباری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 280

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EEDJ-5-1_003

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع آب شور بر عملکرد دستگاه آب شیرین کن خورشیدی هرمی می باشد. در این راستا یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی هرمی طراحی و ساخته شده است. آزمایش در شهر اهواز با موقعیت جغرافیایی 31 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 40 دقیقه طول شرقی که در بخش جلگه ای خوزستان و با ارتفاع 12 متر از سطح دریا واقع شده است و در فصل پاییز با میانگین دمای هوای 26 درجه سانتی گراد و در دو حالت با جریان اجباری آب شور و بدون آن، برای سه مقدار متفاوت ارتفاع آب شور، صورت گرفته است. جهت اجباری کردن جریان آب شور درون مخزن از یک پمپ آب با توان 28.8 وات استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که دمای آب شور درون مخزن و پیرو آن نرخ تبخیر و راندمان گرمایی دستگاه با ارتفاع آب شور درون مخزن رابطه معکوس دارد. میانگین راندمان گرمایی دستگاه در حالت عدم وجود جریان اجباری برای ارتفاع 5، 15 و 20 سانتی متری به ترتیب %16 ، %14 و %11 محاسبه گردید. مقادیر مذکور برای حالت وجود جریان اجباری به ترتیب %20 ، %17 و %14 محاسبه شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدامین کیمیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک مهندسی واحددزفول دانشگاه آزاداسلامی دزفول ایران

علی ارشادی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران