مروری بر روشهای بهبود دهنده اختلاط در ریزمخلوط گرها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 827

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBGCONF06_164

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1398

چکیده مقاله:

مخلوط کردن مایعات در مقیاس میکرو (سیستم پیچیده میکروفلوئیدیک) به دلیل این واقعیت که مکانیسم نفوذ مولکولی غالب در رژیم جریان درون ریزکانال آرام بوده، دارای چالش های بسیاری می باشد. عدد رینولدز پایین و عدد پکلت بالا بیانگر این است که برای رسیدن به میزان اختلاط مناسب نیاز به ریزکانالی با طول زیاد و زمان طولانی میباشد. همین امر ضرورت استفاده از روشهای بهبود دهنده اختلاط را در ریزمخلوط گرها نشان میدهد. روشهای بهبود دهنده اختلاط براساس شرایط عملیاتی به دو دسته فعال و غیرفعال طبقه بندی میشوند. در این مطالعه، ابتدا توضیحاتی در مورد فرآیند اختلاط در ریزمخلوط گرها و همچنین مزایا و معایب و کاربرد ریزمخلوط گرها ارائه میشوند. سپس روشهای فعال و غیر فعال اخیر به کار رفته در زمینه بهبود عملکرد ریزمخلوط گرها معرفی و بحث میشوند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که ریزمخلوط گرهای فعال سیستمهایی هستند که میتوانند به محض تقاضا فعال شوند. همچنین در ریزمخلوط گرهای فعال زمان اختلاط بسیار کم میباشد. از معایب مخلوط گرهای فعال، ساخت مشکل و پرهزینه و ایجاد برش مکانیکی و گرما بوده است که برای نمونه های بیولوژیکی مشکل زا میباشد.

نویسندگان

محمدصادق کلانترنیستانکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

فرامرز هرمزی

استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سامان رشیدی

دکتری مهندسی مکانیک، پردیس علوم و فناوریهای نوین ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران