مدلسازی تراز صوتی ناشی از تردد ترافیک

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,199

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_272_8435505015

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

سر وصدا یا آلودگی شنیداری، صدای ناخواسته ای است که ترافیک یکی از عوامل تولید کنندة آن است. اگر این صدا از حد مجاز بیشتر باشد، م یتواند اثرات ناخوشایندی بر استفاده کنندگان از بزرگراه بگذارد. به همین جهت، تعیین تراز صوت و مقایسة آن با حد مجاز امری ضروری به شمار می رود. سر و صدای ناشی از ترافیک به عوامل مختلفی وابسته است.در این تحقیق، اثر عوامل سرعت، نوع وسیلة نقلیه و حجم تردد ترافیک در تراز صوت ناشی از ترافیک بررسی شده و درنهایت مد لهای پی شبینی تراز صوت برای دو حالت شرایط ترافیکی کنترل شده و کنترل نشده ارائه می گردد. از بررسی نتایج م یتوان میزان آلایندگی صوتی را به تفکیک نوع وسیله نقلیه برای شیب های مختلف شبکه خیابانی شناسایی ورابطه تراز صوتی را با متغیرهای سرعت، نوع وسیله نقلیه و حجم تردد ترافیک تعیین کرد.

نویسندگان

حبیب ا... نصیری

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

علی اکبر قزوینی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف