بررسی رابطه برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمد شهرداری ها (مورد مطالعه شهرداری بندرعباس)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEIM03_125

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1398

چکیده مقاله:

توزیع درآمد مناسب به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت، به همراه علاقه اقتصاددانان در جهت کاهش نابرابریتوزیع درآمد، منجر شده است تا سیاست های مخارج اجتماعی دولت به عنوان یکی از ابزارهای مناسب در زمینهبهبود توزیع درآمد مورد توجه ویژه قرار گیرد. با توجه به ماهیت مخارج اجتماعی دولت، تاثیرپذیری شاخص هایتوزیع درآمد به خصوص ضریب جینی، موضوعی است که در سیاست های مخارج اجتماعی دولت دنبال می شود وباید در اقتصاد ایران تحقق یابد.در این میان باید به نحوه حصول درآمد شهرداری ها به عنوان عامل کلیدی درتحقق اهداف شهری آن پرداخت. به این منظور ابتدا باید متغیرهای کلان اقتصادی کشور تعیین و تبیین گردیده وسپس با بررسی تاثیرگذارترین عوامل بر درآمد شهرداریها، به دنبال راهکارهایی برای تثبیت و افزایش پایدار اینمنابع درآمدی بود. در این مقاله رابطه درآمد شهرداری با سه متغیر رشد اقتصادی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی درنظر گرفته شد که رشد اقتصادی با 0/42، نرخ تورم با 0/24، و درآمدهای نفتی با 0/24 فرضیه را تائید می کند.

نویسندگان

وحید بارانی

گروه مدیریت مالی، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی،قشم، ایران