بررسی و شناخت بیومارکر BCR-ABL در محیط InSilicoدر بیماران مبتلا به ALL و پیشنهاد مهارکننده جدید برای آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 751

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISMOH18_072

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1398

چکیده مقاله:

مقدمه : سرطان خون بدلیل میزان کشندگی و شیوع بالا در دوران کودکی، یکی از اولویت های تحقیقات میباشد که در میان انواع آن، ALL با درصد شیوع بالاتر، محور توجه این مطالعه بوده است. مطالعات آزمایشگاهی و بالینی با توجه به محدودیت در پیدا کردن علت اصلی اختلال، تاکنون نتوانستهاند درمان قطعی برای این بیماری پیشنهاد دهند، و درمان مرسوم آن در ایران شیمی درمانی و پیوند مغز استخوان است. از دید مولکولی یکی از بیومارکرهای سرطان خون BCR-ABL میباشد که شناخت دقیق آن میتواند جهت شناخت مهار کنندههای جدید موثر بوده درمان مبتنی بر هدف را سبب شود.روش کار : در این مطالعه با استفاده از جدیدترین روش آزمایش با نام روش Insilico اقدام به بررسی بیومارکر BCR-ABL نموده و از تکنیک های سیستم بیولوژی، داده کاوی، مدلسازی و شبیهسازی دینامیک مولکولی جهت تحقیق موشکافانه بهره بردیم. از طرفی دیگر ضمن بررسی ساختارهای گیاهی مانند کورکومین، بررسی میانکنش ساختارها و BCR-ABL توسط تکنیک های داکینگ مولکولی انجام شد.یافته ها: در این مطالعه آنالیز کاملی از ساختار BCR-ABL بدست آمد که بواسطه خروجیهای تحلیلی تصویری و عددی امکان شناخت دقیق ساختار میسر گردید. از طرفی دیگر میانکنش ساختارهای گیاهی مانند کورکومین در شرایط اتصال با BCR-ABL بصورت مشخص ثبت گردید.نتیجه گیری: با توجه به امکاناتی که محیط جدید آزمایش یعنی InSilico به ما داده است، قادر به درک دقیقی از رفتار BCR-ABL شدیم که توجیه کننده بسیاری از نتایج مبهم محیط InVivo و InVitro گردید و مکانیسم میانکنش ساختارهای دارویی مهار کننده مشخص شد و نیز ساختارهای گیاهی جهت مهار این قیوژن پروتئین با قدرت اتصال بسیار بالا پیشنهاد شدند.

کلیدواژه ها:

مولکولی – گیاهان دارویی - کورکومین- ALL مدل سازی - شبیه سازی - داکینگ

نویسندگان

احمد شهیر صدر

گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران .پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

چنگیز اصلاحچی

گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران

علیرضا قاسم پور

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران