تبیین شاخص های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 617

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOVIAT-11-3_005

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله با تاکید بر ضرورت ارزیابی هنجاری فرم، هدف اصلی پژوهش، استخراج و تبیین شاخصهای فرم منطبق با اصول تغییر تدریجی تعریف شده است. در این پژوهش که شاخصها با استفاده از روش سه سطحی بعد ، مولفه و شاخص استخراج شدند، اکولوژی بهعنوان نظام پایه و مفسر مولفههای تغییر تدریجی انتخاب گردید. با بررسی عمیق مفاهیم اکولوژی بهعنوان مولفههای تغییر تدریجی و با استفاده از روش تحلیل مقایسهای تطبیقی و با استناد به یک معیار معتبر )نظام پایه(، نقاط لنگرگاهی آنها استخراج و مفاهیم پایه بهمنظور تعمیم به محیطهای شهری بازتعریف شدند. درنهایت همجواری ، تسلسل مکانی ، سازواری گونه عناصر با محیط برحسب تعداد گونه ، سازواری گونه عناصر با محیط برحسب جمعیت عناصر ، سازواری گونه عناصر با یکدیگر ، تنوع گونه پهنه ، تنوع گونه عنصر ، کلیماکس ، گذار و دگردیسی عناصر بهعنوان شاخصهای ارزیابی هنجاری فرم مبتنی بر تغییر تدریجی و براساس معیار کاراکتر شهری تبیین گردیدند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهران علی الحسابی

استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران .

مصطفی بهزادفر

استاد گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

الناز امیرهدائی

دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ارد کانی، محمد رضا. (1393). اکولوژی. چاپ شانزد ه. تهران: ...
 • الکساند ر، کریستوفر. (1384). یاد د اشت هایی بر ترکیب ...
 • غفاری، غلامرضا. (1388). منطق پژوهش تطبیقی. مطالعات اجتماعی ایران 3 ...
 • کیوی، ریمون؛ و کامپنهود، لوک وان. (1391). روش تحقیق د ...
 • گلکار، کورش. (1393). آمارزد گی؛ نقد ی بر افسون زد ...
 • لینچ، کوین. (1381). تئوری شکل شهر. (حسین بحرینی، مترجم). ...
 • تهران: انتشارات د انشگاه تهران. ...
 • مراد ی، سلمان؛ و امیرهد ائی، الناز. (1389). تبیین مفهوم ...
 • Adler, Frederick R., & Tanner, C. J. (2013). Urban Ecosystems; ...
 • Alexander, Christopher, Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., ...
 • Azimi, Nooreddin, Faroughi, M., & Tajbakhsh, M. (2014). Analysis of ...
 • Ben-Joseph, E. (2005a). CHAPTER 1; On Standards. In E. Ben-Joseph ...
 • Ben-Joseph, E. (2005b). The Code of The City; Standards and ...
 • Bohl, Ch. C., & Plater-Zyberk, E. (2006). Building Community across ...
 • Cain, M. L., Bowman W. D., & Hacker, S. D. ...
 • Carmona, M., Marshall, S., & Stevens, Q. (2006). Design Codes: ...
 • Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T. (2010). ...
 • he Dimensions of Urban Design. (2th ed). Oxford: Elsevier. ...
 • Clifton, K., Ewing, R., Knaap, G., & Song, Y. (2008). ...
 • International Research on Placemaking and Urban ...
 • Sustainability 1 (1), 17–45. ...
 • Duany, A. (1999). The Lexicon of The New Urbanism. Miami: ...
 • Duany, A. (2013). A General Theory of Landscape Urbanism. In ...
 • Duany, A., & Brain, D. (2005). Regulating as If Humans ...
 • Duany, A., & Talen, E. (2002). Transect Planning. Journal of ...
 • Duany, A., Wright, W., & Sorlien, S. (2009). SmartCode Version ...
 • Grant, B. (2012). Grand Reductions: 10 Diagrams That Changed City ...
 • Haase, D., & Nuissl, H. (2010). The Urban-to-Rural Gradient of ...
 • Ibes, D. (2013). Advancing Sustainable Urbanism through Civic Space Planning ...
 • Ives, A. R. (2007). Diversity and Stability in Ecological Communities. ...
 • Angela R. McLean (Ed.), Theoretical Ecology; Principles and Applications, (pp. ...
 • Kelbaugh, D. (2013). Landscape Urbanism, New Urbanism and the Environmental ...
 • Sustainable City, (pp. 57–86). Gabriola Island, BC: New Society Publishers. ...
 • Marcantonio, D. (2007). The Classicism of the Transect. The Classicist ...
 • McGrath, B., & Pickett, S. T. A. (2011). The Metacity: ...
 • McPhearson, T., Pickett, S. T. A., Grimm, N. B., Niemelä, ...
 • Ch., Haase, D., Breuste, J., & Qureshi, S. (2016). Advancing ...
 • Odum, E., & Barrett, G. W. (2005). Fundamentals of Ecology. ...
 • Pickett, S. T. A., Cadenasso, M. L., Childers, D. L., ...
 • Ecology in , of , and for the City. Ecosystem ...
 • Pickett, S. T. A., Kolasa, J., & Jones C. G. ...
 • Rahnama, M. R., Roshani, P., Hassani, A., & Hossienpour, S. ...
 • of New Urbanism Approach in Designing ...
 • Sustainable Urban Spaces. International Journal of Applied Science and Technology ...
 • Richards, P. (2008). A Transect of Urban Settlement Types; The ...
 • Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory ...
 • Urbana: University of Illinois Press. ...
 • Steiner, F. (2016). Human Ecology; How Nature and Culture Shape ...
 • Talen, E. (2002). Help for Urban Planning: The Transect Strategy. ...
 • Talen, E. (2003). Measuring Urbanism: Issues in Smart Growth Research. ...
 • Talen, E. (2008). Beyond the Front Porch: Regionalist Ideals in ...
 • Talen, E. (2009). Urban Design Reclaimed: ...
 • Tools, Techniques, and Strategies for Planners. Chicago: APA Planners Press. ...
 • Townsend, C. R., Begon, M., & Harper, J. L. (2008). ...
 • Vernez-Moudon, A. (1994). Getting to Know the Built Landscape: Typomorphology. ...
 • and Design, (pp. 289–311). New York: Van Nostrand Reinhold. ...
 • Walters, D. (2007). Designning Community; Charrettes, Master Plans and Form-Based ...
 • نمایش کامل مراجع