مدلسازی تحلیلی ارتعاشات تایر صاف و تعیین پاسخ آن به ورودی جاده

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,671

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISAV09_086

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

با توجه به لازمه توسعه و تولید تایرهای کم صدا، مدلسازی و بررسی ارتعاشات تایر در تماس با سطح جاده، به عنوان مکانیزمی مهم در تولید نویز تایر/جاده ضروری و اجتنابناپذیر است. نظر به حجم محاسبات بسیار زیاد مدلهای عددی، توسعه یک مدل تحلیلی مناسب برای پیشبینی رفتار ارتعاشی تایر/جاده حائز اهمیت است. در این پژوهش، پس از اندازه گیری خواص ساختاری یک نمونه تایر، مدلی برای پیشبینی رفتار ارتعاشی آن توسعه داده میشود. با هدف درنظر گرفتن اثر انحنای تایر و همچنین کوپل سازه-آکوستیک در اثر هوای درون آن، ابتدا مدل استوانه ویسکوالاستیک با طول نامحدود ایجاد میگردد. سپس برای ورود اثر دیواره تایر و همچنین اعمال ورودی جاده به آن، مدل قبلی با مدل ورق روی بستر الاستیک جایگزین میشود. با اعمال شرایط مرزی واقعی، فرکانسهای طبیعی و شکل مودها به روش تقریبی تعیین میگردند. با محاسبه تابع گرین و تعیین نیروی جاده براساس قانون هوک، پاسخ ارتعاش اجباری تایر بدست می آید. صحه گذاری مدل نیز با نتایج تست تجربی موجود در مقالات انجام میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمیه محمدی

ایران، تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلیتکنیک تهران(، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک، ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵ ، دانشجوی مقطع دکتری

عبدالرضا اوحدی همدانی

ایران، تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک، ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵ ، استاد.