بررسی اثر نسبت حجمی و توزیع نانولوله های کربنی بر افت انتقال صوت در پوسته استوانه ای کامپوزیتی به روش تحلیلی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISAV09_047

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روشی تحلیلی، افت انتقال صوت در پوسته استوانه ای نسبتا0 جدار ضخیم کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی مورد بررسی قرارمی گیرد. برای این منظور پوسته استوانه ای بلند با تغییر خواص ماده به صورت توانی در راستای ضخامت به علت توزیع گوناگون نانولوله کربنی، در معرض یک موج صوتی صفحهای مایل قرار گرفته که در نتیجه آن، انعکاس و انتقال موج ایجاد گشته است. با توجه به نقش موثر روابط برشی در بررسی افت انتقال صوت به خصوص در فرکانسهای بالا و ضخامتهای نسبتا0 زیاد، برای یافتن معادلات ارتعاشی پوسته از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول استفاده میشود. این تئوری، به دلیل مدل کردن بسیار دقیق تر روابط جابجایی در ضخامت پوسته و لحاظ کردن تغییر شکلهای برشی، نتایج دقیقتری را در مقایسه با تئوری جدار نازک پوسته ارائه مینماید. پس از بسط معادلات جابجایی، معادلات حرکت پوسته از طریق اصل همیلتون به دست آمده و با اعمال فشارهای آکوستیکی و شرایط مرزی و استفاده از توابع سری-های بینهایت، معادلات ارتعاشی پوسته و روابط آکوستیک به طور همزمان حل میگردند. به قصد صحه سنجی، فرکانس طبیعی پوسته و همچنین مقادیر افت انتقال صوت حاصل از حل حاضر با نتایج سایر محققین مقایسه میشود. چهار نوع توزیع مختلف نانولوله ها شامل توزیع یکنواخت، X شکل، شکل و V شکل در نظر گرفته میشود. مشاهده شده است که استفاده از نانولوله کربنی در فرکانسهای پایین تاثیر قابل توجهی در افت انتقال صوت دارد.

کلیدواژه ها:

پوسته استوانه ای ، نانولوله کربنی ، افت انتقال صوت ، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول.

نویسندگان

مستانه احمدی

آایران، قم، بلوار شهید خداکرم، دانشگاه صنعتی قم، دانشکده فنی و مهندسی، ۳۷۱۸۱۴۶۶۴۵ ، دانشجوی کارشناسی ارشد

مصطفی طالبی توتی

ایران، قم، بلوار شهید خداکرم، دانشگاه صنعتی قم، دانشکده فنی و مهندسی، ۳۷۱۸۱۴۶۶۴۵ ، استادیار.