تحلیل ارتعاشات آزاد تیر دوار با سطح مقطع متغیر به کمک روش کالوکیشن نقطه ای و با استفاده از نقاط گاوس-لژاندر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISAV09_037

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

رتعاشات آزاد تیر دوار با سطح مقطع متغیر با استفاده از روش کالوکیشن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و دو تابع تغییرات خطی و سهموی برای تغییرات ضخامت تیر درنظر گرفته شدهاست. با استفاده از تئوری تیر اویلر- برنولی، انرژی پتانسیل و جنبشی سازه محاسبه شده و به کمک اصل همیلتون وروش اویلر-لاگرانژ،معادله حرکت تیر دوار بدست آمده است. حل معادله حرکت و بدست آوردن فرکانسهای طبیعی از روش کالوکیشن نقطه ای با استفاده از نقاط گاوس-لژاندر صورت گرفته است. اثر توابع تغییرات ضخامت و سرعت های دورانی مختلف بر روی فرکانسهای طبیعی سازه بررسی شده و نتایج بدست آمده اند. از نرم افزار کامسول برای شبیه سازی تیر دوار استفاده و نتایج حاصل از کار تئوری با شبیه سازی اجزاء محدود مقایسه شده اند. از آنجاییکه برای انتخاب پارامتر شیب در دو تغییرات مقطع خطی و سهموی، به هم حجم بودن تیرها توجه شدهاست، نتایج حاصل علاوه بر اثرات هر تابع تغییر بر فرکانس طبیعی، در شرایط یکسان بودن جنس تیرها، دربرگیرنده مقایسه هم وزن دو سازه و تغییرات فرکانس طبیعی بر آن مبنا نیز میباشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضا عادلخانی

ایران، قم، بلوار شهید خداکرم، دانشگاه صنعتی قم، دانشکده فنی و مهندسی،۳۷۱۸۱۴۶۶۴۵، دانشجوی کارشناسی ارشد.

جعفر قنبری

ا یران، قم، بلوار شهید خداکرم، دانشگاه صنعتی قم، دانشکده فنی و مهندسی،۳۷۱۸۱۴۶۶۴۵، استادیار.