عناب، مقررات و دستورالعمل های فنی برای کشت با کیفیت و محصول پربازده

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 693

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JUJUBE01_051

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1398

چکیده مقاله:

برای داشتن باغ های مناسب به دستورالعمل هایی نیاز است تا هر عنابکاری با مراجعه به آن بتواند تولید مناسبی را داشته باشد. استانداردها به کشاورزان کمک می کنند تا حداقل ها را بدانند. با استانداردسازی در تولید عنابمی توان باغ هایی با چشم اندازهای زیبا و همچنین محصولات عالی داشت. اهمیت نگاه به استانداردهای کشور چین در حوزه عناب به این معنی است که این کشور اولین تولید کننده و صادر کننده عناب در سطح دنیا استدامنه اقلیمی از 40 درجه سلسیوس تا - 40 + درجه سلسیوس و مقدار بارندگی 50 تا 2500 میلیمتر دارد و جمعیت آن بیش از 5 / 1 میلیارد نفر آن بوده که همه با عناب آشنایی کامل داشته و آن را مصرف می کنند. لذامی توان از استانداردها و تحقیقات علمی این کشور استفاده کرد و استانداردهایی را با شرایط کشور ایران سازگار باشد را تدوین نمود. این مقاله با توجه به استانداردها و دستورالعل ها و مقررات موجود در خصوص ایجاد باغاستاندارد تدوین شده است و به خوانندگان و علاقه مندان این امکان را می دهد تا با مقررات و استانداردهای فنی برای تولید محصول پربازده و با کیفیت عناب آشنا شده و آنها را در باغ های عناب خود به کار گیرند.

نویسندگان

مهدی مالکی بیرجندی

کارشناس ارشد مدیریت و معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

کمال غوث

کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف