بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار، اعتماد به رهبر و اعتماد سازمانی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,790

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOELMI01_040

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1389

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار، اعتماد نسبت به رهبر و اعتماد سازمانی است. در این تحقیق،ادراک کارکنان از حاکمیت رهبری خدمتگزار در سازمان به عنوان مولفه تاثیرگذار بر اعتماد نسبت به رهبر و سازمان، مد نظر قرار گرفته است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی و نمونه آماری شامل 150 نفر از کارکنان سازمان های مختلف بوده است. تحلیل داده ها نشان می دهد ادراک کارکنان از حاکمیت رهبری خدمتگزار، با اعتماد نسبت به رهبر و سازمان رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد سازمان های با رهبری خدمتگزار، سطوح بالاتری از اعتماد نسبت به رهبر و اعتماد سازمانی را نشان می دهند. رهبری خدمتگزار می تواند موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم نماید و تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد که این امر از طریق تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد نسبت به رهبر و سازمان، تحقق می یابد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پرویز احمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

میلاد هادی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

مریم قره ولی لو

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • leadership: its origin, Servantه (2002), ...
 • ؛. دانایی فرد، حسن؛ رجب زاده، علی؛ حصیری، اسد (1388)، ...
 • موسی خانی مرتضی، محمدنیا علی (1385)، "ارائه و تبیین شاخص ...
 • نوروزی فرانی، محمدتقی (386 1)، "تبیین الگوی اثربخشی سازمان های ...
 • آذر، عادل؛ مومنی، منصور (1381)، آمار و کاربرد آن در ...
 • Farling, M.L., Stone, A.G. and Winston, B.E. (1999), "Servant leadership: ...
 • Russell, R.F. and Stone, A.G. (2002), ":A review of servant ...
 • development, and application in organizations ", Journal of Leadership and ...
 • Rawlins, Brad L(2008), "Measuring the relationship between organizational transparency and ...
 • Kaneshiro, P. (2008), "Analyzing the organizational justic, trust and commitment ...
 • Perry, R.W. and Mankin, L.D. (2007), _ Oraganiz ational trust, ...
 • Development Journal, Vol. 23 No. 3, pp. 145- 57. 3. ...
 • Moye, M.J. and Henkin, A.B. (2006), "Exploring associations between employee ...
 • Lee, G. and Teo, A. (2005), _ Organizational restructuring: impact ...
 • Mishra, A.K. and Spreitzer, G.M. (1998), "Explaining how survivors respond ...
 • Nyhan, R.C. (2000), "Changing the paradigm: trust and its role ...
 • Gomez, C. and Rosen, B. (2001), _ leader- member exchange ...
 • Organization Management, Vol. 26 No. 1, pp. 53-69. 14. ...
 • Mikulincer, M. (1997), "Attachment working models and the sense of ...
 • Omodei, M.M. and McLennan, J. (2000), _ C onceptualizing and ...
 • Bell, G.G., Oppenheimer, R.J. and Bastien, A. (2002), "Trust deterioration ...
 • Davenport, S., Davies, J. and Grimes, C. (1999), :Collaboratie research ...
 • between managerial trust and employee emp owerment", Group Organization Management, ...
 • Hetherington, M.J. (1998), _ political relevance of political trust", The ...
 • G.R. (1993), "Why do we trust _ ...
 • congres smen?", The Journal of Politics, Vol. 55 No. 2, ...
 • Muller, E.N. and Mitchell, A.S. (1994), "Civic culture and democracy: ...
 • Oxendinea, A., Borgidab, E., Sullivana, J.L. and Jackson, M.S. (2003), ...
 • Holton, J.A. (2001), "Building trust and collaboration in _ virtual ...
 • McAllister, D.J. (1995), _ and _ gnition-based trust _ foundations ...
 • Barling, J., Kelloway, E.K. and Iverson, R.D. (2003), ":Accidental outcomes: ...
 • Costigan, R.D., Ilter, S.S. and Berman, J.J. (1998), _ multi-dimens ...
 • Dirks, K.T. and Ferrin, D.L. (2002), "Trust in leadership: Meta-analytic ...
 • Korsgaard, M.A., Brodt, S.E. and Whitener, E.M. (2002), "Trust in ...
 • S hockley-Zalab ak, P., Ellis, _ and Winograd, G. (2000), ...
 • Ts channen-M Oran, M. and Hoy, W. (1998), "Trust in ...
 • Flaherty, K.E. and Pappas, J.M. (2000), "The role of trust ...
 • Konovsky, M.A. and Pugh, S.D. (1994), "Citizenship behavior and social ...
 • Nikandrou, I., Papalexandris, N. and Bourantas, D. (2000), "Gaining employee ...
 • Ko]lock, P. (1994), _ emergence of exchange structures: _ experimental ...
 • Mayer, R.C.., Davis, J.H. and Schoorman, F.D. (1995), _ integrative ...
 • Sims, R.P. and Brinkman, J. (2002), :Leaders _ moral role ...
 • Sendjaya, S. and Sarros, J.C. (2002), "Servant leadership: its origin, ...
 • Management, Vol. 51 No. 7, pp. 26-35. 37. ...
 • Spears, L. (1996), Reflections on Robert K Greenleaf and servant- ...
 • Sarkus, D.J. (1996), _ S ervant- leadership in safety: advancing ...
 • Giampetro -Meyer, A., Brown, T., Browne, S.J.M.N. and Kubasek, N. ...
 • Laub, J.A. (1999), "Assesing the Servant Organization Development of Servant ...
 • Nyhan, R.C. and Marlowe, H.A. (1997), Development and pschometric properties ...