مهاجرت: راهی به سوی فرار یا پیشرفت (مطالعه کیفی عوامل موثر بر مهاجرت دندانپزشکان ایرانی به کانادا)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 553

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCOH04_005

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1398

چکیده مقاله:

مهاجرت نیروهای متخصص و نخبه بخش سلامت که مصداقی از فرار مغزها نیز است یکی از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه که با کمبود نیروی انسانی نیزمواجهه اند، محسوب می شود. از دست دادن نیروهای نخبه می تواند دسترسی و کیفیت ارائه خدمات سلامت در کشور فرستنده را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه واکابی عمیق دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت دندانپزشکان ایرانی به کانادا به عنوان یکی از مقاصد مهم مهاجرتی بود.روش اجرابا 15 نفر از دندانپزشکان ایرانی مهاجرت کرده به کانادا در مورد تجارب زندگی شخصی، حرفه ای و اجتماعی آنها در ایران و کانادا با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته مصاحبه شد. داده های مطالعه با رویکرد تحلیل محتوا (تماتیک) توسط نرم افزار مکس کیو دی ای 10 مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت.یافته هافاکتورهای موثر در مهاجرت دندانپزشکان ایرانی به کانادا در پنج دسته کلی شامل فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، حرفه ای و شخصی تقسیم بندی شدند. فاکتورهای اجتماعی- فرهنگی شامل احترام به کرامت و حقوق انسانی، آزادی های شخصی و اجتماعی، ارزشهای اخلاقی و امنیت اجتماعی از مهمترین عوامل موثر در تصمیم به مهاجرت عنوان شدند.نتیجه گیری این مطالعه نشان داد که عوامل دافعه مرتبط با شرایط ایران به خصوص عوامل اجتماعی-فرهنگی نقش مهمی در مهاجرت دندانپزشکان ایرانی ایفا می کنند. توجه به این نتایج می تواند به ارائه پیشنهادات و راه حل های اجرایی لازم به مسئولان در جهت حفظ نیروهای انسانی نخبه در حوزه سلامت کمک کند.

نویسندگان

سارا حاجیان

کاندید پی اچ دی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، موسسه تحقیقات علوم دندانپزشکی، تهران، ایران.

محمدحسین خوشنویسان

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، موسسه تحقیقات علوم دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی پیشگیری، تهران، ایران.

محمدپویان جدیدفرد

استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی، بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، تهران، ایران

شهرام یزدانی

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده آموزش پزشکی، تهران، ایران.