چالش های کاربرد داده های آمار در حوزه سلامت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,018

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_025

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: داده ها و مدل های آماری نقش موثری در تحقیقات، برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه سلامت را دارند. پیشرفت در تکنولوژی و و تحقیقات در حال انجام و استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، محققان غیر آماری را نیز قادر ساخته تا تجزیه و تحلیل آماری و مدل سازی کامپیوتری نمایند .لذا با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با هدف بررسی چالش های بکارگیری آمار و مدل های آماری در دانش حوزه سلامت انجام گرفته است.اهداف: این مطالعه با هدف بررسی چالش های کاربرد داده های آمار در حوزه سلامت به صورت مروری انجام شد.روش کار: این مطالعه در سال 1398 با مرور متون در پایگاه های معتبر داده Scopus, SID , PubMed , Science Direct با استفاده از کلید واژه های فناوری، سلامت، آمار و چالش در بازه زمانی 2000 تا 2019 جستجو و مقالات استخراج شده مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: از مهمترین اهداف بکارگیری آمار و مدل های اماری در این حوزه، پیش بینی و تفسیر می باشد. از سوی دیگر انتخاب مدل نامناسب می تواند باعث سوء گیری و تفسیر نادرست گردد. یکی از رایج ترین خطاها،انتخاب الگوریتم های متغیرهای آماری برای شناسایی دلایل در حوزه سلامت می باشد. بنابراین می توان با اقداماتی مانند پاکسازی و اماده سازی داده ها و تدوین استانداردهایی اثرات مهمی بر کیفیت و دقت نتایج حاصل از بکارگیری داده ها و مدل های آماری، داشت.نتیجه گیری: انجمن ها و محققان علمی حوزه سلامت باید دلایل منجر به استفاده نادرست از آمار در تحقیقات سلامت را انعکاس دهند. همچنین محققان وظیفه دارند تکنیک های مورد استفاده برای انواع مختلفی از داده ها را شناسایی وضمن یادگیری وآموزش، آنها را در گزارش های مطالعات خود ذکر نمایند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین عوض آقایی

کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده سلامت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

میلاد احمدی مرزاله

دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران