ثبت کد ICD 10 بر روی گواهی های فوت بیمارستانی ارسالی به مرکز بهداشت شهرستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,655

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_021

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

درج کد کامل) چهار رقمی ( ICDبر روی گواهی های فوت جهت ثبت در سامانه مرگ و میر کشور یکی از مهمترین منابع آمار بیمارستان می باشد که بصورت آمار خطی و یا گواهی فوت ارسال می شود. چون منابع موجود در بیمارستان مدارک پزشکی و پرونده پزشکی بیماران می باشد لذا کد گذاری بر اساس 10 icdبا وجود پرونده پزشکی دقیق تر امکان پذیر می باشد.در صورتیکه روی گواهی های فوت ارسالی از بیمارستان ها کد های مربوطه درج گردد کد با توجه به محتویات پرونده به صورت چهار رقمی می توان استخراج گردد .ولی در صورتیکه در مرکز بهداشت شهرستان کد گذاری انجام شود چون به مدارک پزشکی متوفی دسترسی ندارند نمی توانند ارقام چهارم مناسب استفاده نمایند.مثلا برای کد یک مورد فوت بعلت تصادف وضعیت فرد هنگام تصادف که آیا عابر پیاده بوده و یا راکب موتور سیکلت بوده و یا سرنشین اتومبیل بوده و محل حادثه در کدام نوع جاده یا اتوبان و .... بوده است ارقام متفاوتی در کد گذاری دریافت خواهد کرد. در صورتیکه آمار ارسالی فقط علت فوت را می نویسد مثلا تصادف ولی با مراجعه به مدارک پزشکی فرد می توان fبه بسیاری از این نوع سوالات پاسخ داده شود در صورتیکه در محل ثبت فوت (مرکز بهداشت شهرستان )دیگر این امکان وجود نخواهد داشت.

نویسندگان

اصغر نوروزی قصرشهریاری

کارشناس آمار و مدارک پزشکی(فناوری اطلاعات سلامت)،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران