سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در حوزه سلامت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,761

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_015

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: سیستم اطلاعات جغرافیایى یا GIS ، یک سیستم کامپیوترى است که به منظور مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانى مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت جمع آورى، ذخیره، پردازش و نمایش اطلاعات جغرافیایى را دارد. با توجه به مزایای بکارگیری این سیستم، مطالعه حاضر با هدف بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایى در حوزه بهداشت و درمان در ایران انجام گرفت.روش کار: در این مطالعه مروری، کلیه مطالعات انجام شده در ایران در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه سلامت بدون محدودیت زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. در جستجوی اولیه 750 مقاله به دست آمد. پس از حذف مقالات تکراری و با مطالعه چکیده ، مقالات غیر مرتبط با کاربرد GIS در حوزه سلامت و مقالاتی که در قالب نامه به سردبیر بود و متن کامل آنها در دسترس نبود حذف شدند. در این مرحله 69 مقاله انتخاب شدند که متن کامل آنها توسط سه نویسنده مورد بررسی قرار گرفت. پایگاه های داده ای الکترونیکی انگلیسی مورد استفاده در این مطالعه شامل PubMed، Google Scholar،Scopus و پایگاه های فارسی SID و Magiran با استفاده از کلید واژه هایsystems ، geographic information ، system ، healthو معادل فارسی آنها در عنوان و چکیده بود. در نهایت تعداد 11 مقاله مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: مطالعات انجام شده در خصوص کاربرد GIS در حوزه سلامت در کشورمان بسیار محدود می باشد در این میان می توان به نقش این سیستم در تعیین بهترین مکان و استقرار بهینه مراکز تله مدیسین در مناطق محروم و دور افتاده،آنالیز مکانی و توزیع جغرافیایی شیوع یک بیماری مشخص در سطح منطقه ای و استانی، آگاهی یافتن از مناطقی که نیازمند مراقبت بیشتر بیماری هستند، تجزیه و تحلیل مکانی در زمینه ارتباط بین بروز بیماری ها و عوامل محیطی، طراحی و اجرای برنامه های بهداشتی بر اساس تعیین توزیع جغرافیایی بیماری ها، تعیین کانون های آلودگی و پیش بینی روند بیماری اشاره نمود.نتیجه گیری: بکارگیری GIS به عنوان ابزاری قدرتمند،کارامد و کم هزینه سبب بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت ، بالارفتن دقت در پیش بینی وقایع ، برنامه ریزی و اقدام مداخله ای مناسب، پشتیبانی جهت تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساس داده های مکانی جهت ارتقاء کیفیت خدمات سلامت خواهد شد و این امکان را بوجود می آورد که اطلاعات مورد نیاز به هنگام و دقیق تر به دست کاربران برسد تا از آن در برنامه ریزی ها استفاده نمایند. باید کاربرد این سیستم توسط سیاست گذاران امر بهداشت و سلامت کشور جهت مدیریت و تصمیم گیری بهینه در این حوزه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

نویسندگان

زهرا عرب کرمانی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت ، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

رکسانا شریفیان

دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

فاطمه صالحی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت ، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

میلاد احمدی مرزاله

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران