شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی سلامت در ایران و جهان :مقاله مروری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 356

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_012

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

درجهان پر از تغییر و تحول تصمیم سازان نیازمند برنامه ای دقیق و منعطف که با در نظر گرفتن چالش ها و فرصت ها راه را برای رسیدن به هدف مشخص کند، می باشند. بااین تحقیق با بررسی مشکلات ، موانع و همچنین جمع آوری ملزومات و ضرورت های برنامه ریزی ، برنامه ریزان را در تدوین و اجرای برنامه ها یاری می کند. اهداف:دراین پژوهش شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی سلامت در ایران و جهان در قالب یک مقاله مروری پرداخته شده است.روش کار:در این مطالعه مروری از مقالات نمایه شده در پایگاههای اطلاعاتی proquest، SID،pubmedmagiran ،scopus ، scholar google ،springer ، ulrichs، ازطریق جستجوی کلمات کلیدی مرتبط برنامه ریزی سلامت ازپایگاه ها و بانک های اطلاعاتی، SID ،Magiran ،CIVILICA ،ScienceDirect،PubMed،به زبان انگلیسی وفارسی انتخاب مقالات مرتبط باموضوع مقاله است. این مطالعه ازنوع کتابخانه ای است وبه بررسی مقالات علمی که طی سالهای2000تا2019میلادی،درمجلات معتبربه چاپ رسیده اند ، می پردازد.یافته ها:مشکلات و موانع برنامه ریزی مختص کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نمی باشد بلکه تدوین و اجرای برنامه ریزی با توجه به ماهیت آینده نگری همواره با موانع ومشکلات خصوصا در حوزه سلامت روبرو ست . که با شناخت این عوامل تا حدی تاثیر آن کنترل و تعدیل می گردد. از جمله این عوامل :توجه به سیاست گذاری و اهداف کلی و کمی ، فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مدیریتی، بسترهای قانونی، منابع داده و اطلاعات، جامع بودن ،منابع انسانی متخصص در برنامه ریزی و اجرا، سازوکارهای اجرایی ، مسائل اقتصادی، امنیتی، رفاهی و... ، مبنای محکم عقلانی ،مقبولیت ، امکانات، جهت گیری های نظام سیاسی ، مشارکت دادن فعالان اصلی ، ضمانت اجرایی ، انسجام و یکپارچگی ، پیش بینی اهداف بر اساس پتانسیل های کشور،تسلط کامل برنامه ریز بر حوزه مورد نظر، توجه به مسائل و مشکلات مدیریتی از جمله ناپایداری دوره های مدیریتی ، آسیب شناسی فرآیند نظارت و ارزشیابی ، اجرای دقیق و به موقع برنامه ها ، رهبریت جامع برنامه ها، فراهمی ملزومات ، پایش مستمرو....نتیجه گیری:توجه به تمامی جوانب و شناسایی عوامل موثر در برنامه ریزی ، برنامه ریزیان را تدوین برنامه ای کارآمد یاری خواهد نمود و پیامدهای حاصل از نقصان در تدوین و اجرای برنامه ها کاهش خواهد داد.

نویسندگان

مریم زارع

کارشناس آمار و مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران

حبیبی

دکترای حرفه ای، مشاور رییس دانشگاه در امور برنامه ریزی و مسئول سیاستگذاری و برنامه ریزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فارس، ایران