ارتقاء کیفیت ثبت علل مرگ در سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 900

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_006

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

در بسیاری از کشورها ثبت تولد نسبت به ثبت مرگ بهتر انجام می شود در حالیکه ثبت با کیفیت مرگ برای طیف وسیعی از اهداف قانونی – اداری و اماری از جمله پایش سلامت جمعیت، حیاتی است. شهرستان داراب با جمعیت 198000 نفر و ثبت سالانه حدود 1000 فوت به عنوان یک شهرستان بزرگ در نظام ثبت مرگ دخیل می باشد. به علت اینکه سه علت عمده مرگ در شهرستان به ترتیب بیماری قلبی عروقی( بالغ بر 350 مورد) ، سرطان ( بالغ بر 90 مورد) و حوادث حمل و نقل (بالغ بر 80 مورد) می باشد لذا کیفیت ثبت مرگ بخصوص در این 3 مورد اهمیت زیادی دارد:1) با بررسیهای انجام شده و مطالعه گواهیهای فوت و فرمهای خطی مشخص گردید در بسیاری از موارد به دلیل عدم تشخیص و نداشتن اطلاعات کافی در زمینه علت فوت متوفی توسط متولیان ثبت مرگ و نیز به دلیل پرهیز از نوشتن کد پوچ (کهولت- ایست قلبی- ایست تنفسی- عفونت و...) تعداد زیادی از موارد فوت بنا به مصلحت مارک بیماری قلبی و عروقی می خورند و این اتفاق به هیچ عنوان با اهداف کاربردی نظام ثبت مرگ همخوانی نخواهد داشت.لذا جهت برطرف کردن این مشکل جلساتی با بیمارستان و پزشک قانونی برگزار ، قوانین ثبت مرگ به انها توضیح داده شد و تا حدودی مشکل برطرف گردید ولی کماکان این مشکل مخصوصا در روستاها که جمعیت زیادتری را شامل می شوند باقیست که پیشنهاد می گردد طی بخشنامه ای بهورزان را موظف به گزارش ماهانه مرگ به پزشک مرکز نماید و مرگهایی که بهورز قادر به تشخیص علت ان نیست مشخص و پزشک مکلف به بررسی علت مرگ با تکمیل پرسشنامه کالبد شکافی شفاهی و یا بررسی سابقه متوفا و بازخورد ان به بهورز گردد. 2) در بسیاری از موارد مشاهده گردید علت مرگی را که بهورز آشنا به جمعیت خود ، سرطان اعلام کرده پزشک قانونی علت دیگری در گواهی فوت ثبت نموده است با توجه به قانون اعلام شده مبنی بر ارجح بودن تشخیص پزشک قانونی بر سایر منابع گزارش دهنده پیشنهاد می گردد درصورتی که بهورز مدارک مستدلی در این زمینه ارائه نمود همان تشخیص بهورز مبنا قرار گیرد در ضمن از انجا که نوع و تعداد سرطانها در مراکز مختلف متفاوت است لذا جهت مطالعه و مداخله در این زمینه در مراکزی که درصد موارد مرگ ناشی از سرطان یا نوع خاصی از سرطان بیشتر است پیشنهاد می گردد چک لیست استانداردی تهیه و اطلاعات (فردی – شغلی- تغذیه ای و... )متوفی به علت سرطان توسط بهورز نوشته و به مرکز بهداشت ارائه گردد.3) در بررسی گواهی فوت- جواز دفن و فرمهای خطی نیز مشخص گردید 100% تصادفات بدون ذکر جزئیات ثبت گردیده اند از انجا که جزئیات تصادفات در نحوه برنامه ریزی مسوولان اهمیت فوق العاده ای دارد طی جلساتی با پزشک قانونی این مطلب عنوان گردید که متاسفانه مشکل برطرف نگردید و پزشک قانونی روند سابق خود را در پیش گرفت لذا پیشنهاد می گردد نامه ای از طرف فرمانداری به عنوان اولین مقام اجرایی شهرستان به پزشک قانونی مبنی بر لزوم نوشتن جزئیات تصادف و ارائه ان به مرکز بهداشت ارسال گردد که در دست اقدام است.

نویسندگان

زهره بیگم کمانی

کارشناس امار و فناوری اطلاعات ، مرکز بهداشت شهرستان داراب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران