بررسی و مطالعه میزان بهبود و ارتقاء عملکرد کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی و موثر هوش هیجانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 225

فایل این مقاله در 42 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DINCONF03_063

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

هوش عاطفی شکل تکامل یافته ای ازتوجه انسان درسازمان هاوابزاری نوین درجهت بهبود کیفیت عملکرد کارکنان درسازمان ها به شمار می آید .کارکنان اثربخش به قابلیت ها ی عاطفی توجه فراوانی دارند ودرارتباطات خودبه خوبی می توانند عواطف واحساسات دیگران را درک کرده وبه آن پاسخ دهند که به آن هوش عاطفی میگوییم . هدف پژوهش حاضربررسی تاثیرهوش عاطفی (هیجانی )دربهبودکیفیت عملکرد کارکنان است .روش بکار رفته در این آزمون روش همبستگی و همخوانی می باشد.روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق روش کتابخانه ای وپرسشنامه ای میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک پرسش نامه با 24 گویه مورد استفاده قرار گرفت.

نویسندگان

خدیجه جعفری کلهرودی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول و کارشناس ارشد حوزه درآمدهای پایدار اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران