نقش شبکه های اجتماعی در توسعه کشاورزی و تحقق پایداری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 645

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD05_010

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

یکی از شاخصه های توسعه، تکنولوژی و میزان رشد آن در جامعه است. از این رو جوامع مختلف نیازمند دستیابی به شاخص های مختلف توسعه از جمله تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات و امکان گسترش ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی هستند. ظهور این فناوری ها به مثابه فرصتی است که می تواند ضمن رفع پیامدهای منفی حاصل از رهیافت های انتقال تکنولوژی در ده ه های اخیر، توانمندی های زیادی در مواجه با چالش های اساسی جهانی مانند امنیت غذایی، فقر، نابرابری و بحران های زیست محیطی ایجاد نمایند. از طرفی کشاورزان برای بهبود بخشیدن به کمیت و کیفیت تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی نیاز به دسترسی منابع اطلاعاتی دارند. با توجه به مزایای کاربرد شبکه های مجازی ازجمله سازماندهی گروه های اجتماعی مجازی با تکیه بر اشتراکات مختلف، توسعه مشارکتهای اجتماعی، امکان اشتراک گذاشتن علاقه مندی ها و در نهایت پدیدار شدن خرد جمعی می توان راه حل بسیاری از مسائل و مشکلات موجود کشاورزی کشور را در توسعه کاربست فناوری های اطلاعات و ارتباطات در جوامع روستایی و در میان کشاورزان جستجو کرد. مطالعه مقالات مرتبط نشان دهنده این است که از طریق آموزش صحیح کاربرد این شبکه ها می توان با مشارکت و تبادل اطلاعات وهمچنین استفاده صحیح اطلاعات در جهت ارتقاء کارایی کشاورزی و بدین سان رفع نیازهای روستاییان و حرکت به سوی توسعه پایدار کشاورزی گام موثری برداشت.

کلیدواژه ها:

شبکه های اجتماعی ، کشاورزی پایدار ، توسعه تکنولوژی ، فنآوری اطلاعات و ارتباطات.

نویسندگان

فاطمه اسلامی نطنزی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زیست بوم انسانی دانشگاه شیراز

راضیه نامدار

استاد یار رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز