تببین موانع و فرصتهای پیشروی کارآفرینی نواحی روستایی ایران با تاکید بر استان گیلان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF05_104

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید با بسیج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو، سازمانهای جدید ، نوآور و رشد یابنده کرده که تو ام با پذیرش مخاطره و ریسک بوده و منجر به معرفی، توسعه ی محصول یا خدمت جدیدی به جامعه می شود با توجه به توانمندی ها و پتانسیلهای انکارناپذیر موجود در روستاها، می توان با ایجاد زمینه کارآفرینی تا حدودی از این مشکلات کاسته شود. روستاها در عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده ای روب هرو هستند؛ از این رو، تضمین و تداوم حیات و بقای روستاها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات هستند که به نوآوری، ابداع، فرایندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد؛ بنابراین توسعه روستایی در مقایسه با گذشته، پیوند گسترده ای با مفهوم کارآفرینی دارد . استان گیلان با دارا بودن طرفیت های مختلف در حوزه روستایی و همچنین قرار گیری در موقعیت استراتژیک اقتصادی این فرصت را داراست که بتواند در حوزه کارافرینی و توانمند سازی نواحی روستایی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به کشور های حوزه دریای خزر ، به الگویی مناسب برای توسعه سایر نواحی روستایی ایران تبدیل گردد .تحقیق حاضر بر ان شده تا با بررسی موانع توسعه کارافرینی به بررسی فرصت های گسترش کارافرینی در گیلان بپردازد .

نویسندگان

حسین شعبانی

دانشجوی دکتری جامعهشناسی اقتصادی و توسعه، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فرهاد جوان

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

محمد سیفی زاده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه خزر، باکو، آذربایجان

بهمن جوان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران