شبیه سازی حرکت الکترود در جوش قوس الکتریک (SMAW) و تاثیر آن بر توزیع تنش پسماند

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI09_052

تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری یک پاسه لوله ها بروش کوپل مستقیم و با استفاده از نرم افزار آباکوس محاسبه گردیده است. برای شبیه سازی حرکت الکترود در محیط نرم افزار آباکوس محیط لوله در محل جوش به تعدادی تقسیمات مساوی تقسیم بندی شده و در هر مرحله زمانی، شار حرارتی به هر قسمت اعمال گردیده است. با توجه به جریان، ولتاژ و سرعت حرکت الکترود، شار حرارتی بصورت بار حجمی با توزیع کروی روی محیط جانبی لوله و در محل جوش اعمال شده است. خصوصیات مکانیکی و حرارتی جنس لوله بصورت تابعی از دما در نظر گرفته شده است. برای تحلیل مسئله از میدان کوپله دما- تغییر مکان استفاده شده لذا نوع المانهای در نظر گرفته شده C3D8T می باشد. طول ناحیه متاثر از جوش در لوله، مقادیر تنشهای محوری در جدار داخلی و خارجی و توزیع دما در لوله بطور همزمان و بصورت کوپل شده محاسبه گردیده است. بر اساس تحلیل انجام شده توزیع تنشهای محوری در محل جوش و در جدار داخلی بصورت کششی و در جدار خارجی بصورت فشاری می باشد.

نویسندگان

محمدابراهیم اعلمی آل آقا

دانشگاه رازی - دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مکانیک کرمانشاه – کد پستی ۶۷۱۴۹

سعید فعلی

دانشگاه رازی - دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مکانیک کرمانشاه – کد پستی ۶۷۱۴۹

مهرداد فروتن

دانشگاه رازی - دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی مکانیک کرمانشاه – کد پستی ۶۷۱۴۹