کنترل اعوجاج قطعات در فرآیند قالب گیری تزریق پلاستیک به کمک بررسی شبیه سازی تفاوت دمای خنک کار در سنبه و ماتریس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRANJME-6-5_005

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1398

چکیده مقاله:

اعوجاج بوجود آمده در قطعات تولید شده به روش قالبگیری تزریقی همواره مسئله ای مشکل ساز بوده است تا جایی که ممکن است عملکرد قطعه را تحت تاثیر قرار داده و آن را بلا استفاده سازد. عوامل موثر بر اعوجاج قطعات پلاستیکی تزریقی شامل سرد شدن غیریکنواخت قسمت های مختلف قالب، انقباض غیریکنواخت قطعه، اثرات جهت گیری اجزای پلیمری، و اثرات گوشه ها می باشند، که بسته به نوع قطعه اثر هر کدام نسبت به دیگر عوامل بیشتر یا کمتر خواهد بود. یکی از عوامل اصلی انقباض غیریکنواخت در قطعات، اختلاف دمای دو نیمه مختلف قالب با یکدیگر است، که می توان این انقباض را با نزدیک کردن دمای این نیمه ها به یکدیگر به حداقل رساند. پس از بررسی و پی بردن به علت و متغیر اصلی دخیل در اعوجاج به کمک نرم افزار می توان اقدام به بهبودی و حداقل کردن اعوجاج بوجود آمده در قطعه بوسیله بهینه سازی این متغیر نمود. یکی از متغیرهایی که با حداقل هزینه قابل تغییر است، دمای سیال خنک کار است، بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا، امکان کنترل اعوجاج صرفا به کمک تغییر این متغیر به طور کامل برای یک قطعه نمونه کاربردی کاور موس بررسی شود. برای این کار یک طراحی آزمایش به منظور بررسی دماهای میانگین و اختلاف دماهای مختلف بین دو نیمه قالب، ترتیب داده شد. مشاهده شد که اختلاف دمای دو نیمه قالب تاثیر بیشتری نسبت به دمای میانگین این دو نیمه، بر روی میزان اعوجاج قطعات دارد. با نزدیک کردن دمای دو نیمه قالب به یکدیگر میزان اعوجاج قطعات کاهش یافت.

نویسندگان

محمد کوچکی

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

احسان سوری

دانشگاه اراک