بررسی مدل های سینتیکی و ایزوترم های جذب کادمیوم توسط جاذب طبیعی پوست سبوس گندم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 614

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCES08_019

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

در پژوهش پیش رو، هدف جذب یکی از گونه های فلز سنگین به نام کامیوم از پساب سنتزی می باشد. این فلز به سبب داشتن ضرر برای محیط زیست و به ویژه سلامت انسان می بایست از پساب صنایع مرتبط حذف گردد . در این پژوهش از روش جذب به وسیله یک جاذب بیولوژیک بدست آمده از پسماند کشاورزی کادمیوم از پساب حذف گردیده است. برای آزمایشات جذب سطحی برخی از پارامتر های بهینه جذب به وسیله مراحل مختلف آزمایشگاهی از جمله دز ماده جاذب، pH و زمان ماند به ترتیب 2.5 گرم به ازای 100 میلی لیتر پساب، 7 و 40 دقیقه بدست آمد که بیشترین میزان جذب کادمیوم از پساب در تمامی پارامتر های بهینه برابر با 75 درصد مقدار اولیه کادمیوم در پساب حاصل شد. همچنین نتایج جذب بدست آمده در پارامتر های بهینه نهایتا توسط ایزوترم های لانگمویر و فرندلیچ مدلسازی شدند که نتایج نشان داد بهترین همخوانی داده های آزمایشگاهی با ایزورتم فرندلیچ می باشد و همچنین داده های آزمایشگاهی نهایتا به وسیله مدل سینتیکی ایلوویچ مدلسازی شدند که این بخش نیز همخوانی خوبی با نتایج آزمایشگاهی از خود نشان می داد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا جیرسرایی

دکتری تخصصی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

علی یاقوتی

کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات