بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر بازاریابی اجتماعی شرکت های صنعتی (مورد مطالعه: کارخانه آذرباطری)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB01_004

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر بازاریابی اجتماعی شرکت های صنعتی ( مورد مطالعه: کارخانه آذرباطری) می پردازد. سوال اساسی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که آیا با توانمندسازی کارکنان کارخانه آذرباطری، شاخص های بازاریابی اجتماعی در آنها ارتقاء می یابد . برای بررسی این سوال، به بررسی مولفه های توانمند سازی در بین کارکنان و تاثیر آنها بر بازاریابی اجتماعی پرداخته شد، که بر این اساس به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. از آنجاییکه بهترین منبع موجود برای پاسخ به سوالات استفاده از تمامی کارکنان و بازاریابان شرکت آذرباطری بود، لذا بر اساس جدول مورگان از بین آنها نمونه آماری انتخاب گردید و در نهایت 104 پرسشنامه جمع آوری گردید، از آمار استنباطی رگرسیون به منظور آزمون فرضیات پژوهش استفاده گردیده و نتایج این آزمونها بیانگر این بود که فرضیات تحقیق مورد تائید قرار گرفت. در پایان بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، پیشنهاداتی در خصوص توانمندسازی اجتماعی و تاثیر آن بر بازاریابی اجتماعی ارائه شده است که مشاهد گردید به ترتیب متغییر های ارتقاء مهارت کارکنان، رضایت شغلی، ارتقاء دانش کارکنان، سبک رهبری، انگیزش کارکنان و یادگیری سازمانی دارای اولویت تاثیر گذاری بیشتری می باشند.

نویسندگان

سعید لطف الله زاده

مدرس ، گروه مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه،

آرزو خمیس آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بارگانی، موسسه آموزش عالی آذرآبادگان، ارومیه