انتخاب جهت بهینه حفاری تونل انتقال آب اسپیرو بر اساس جهت یابی ناپیوستگی های توده سنگ

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ALBORZC01_044

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی جهت بهینه حفاری تونل انتقال آب اسپیرو بر مبنای جهتیابی ناپیوستگیهای موجود در توده سنگهای ساختگاه این تونل میپردازد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات سنجش از دور و برداشتهای صحرایی نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی ساختگاه تونل تهیه گردید. سپس برای تعیین بهترین مسیر پیشنهادی تونل با توجه به جهتیابی ناپیوستگیهای توده سنگ و با در نظر گرفتن ملاحظات زمین شناسی مهندسی و طراحی، از بین مسیرهای مورد بررسی سه مسیر SP1-TE1)، SP1-TE2 و (SP1-TE3 انتخاب شدند. در مرحله بعد، در چند ایستگاه انتخابی مشخصات ناپیوستگیهای توده سنگ ساختگاه تونل برداشت شد. از نظر جهتیابی، ناپیوستگیهای موجود در توده سنگهای ساختگاه نسبت به جهت تونلهای پیشنهادی، دارای شرایط مختلفی از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب میباشند. در نهایت، جهت بهینه حفاری تونل انتقال آب اسپیرو، مسیر پیشنهادی SP1-TE2 انتخاب و به عنوان گزینه برتر برای حفاری این تونل معرفی گردید.

نویسندگان

داود فریدونی

استادیار زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

قاسم عسکری

استادیار کارتوگرافی و سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران