ارزیابی میزان اثرگذاری قید بر اعوجاج و تنش پسماند جان سازه در اتصال جوش گلویی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 527

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI13_060

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش ابتدا توزیع دمایی ناشی از شار حرارتی تورچ جوشکاری به روش المان محدود محاسبه گردید سپس آنالیز مکانیکی در حالات بدون قید و مقید مورد تحلیل قرار گرفته است. به جهت اعتبار سنجی نتایج حاصل شده نمونه در آزمایشگاه مدل شده و میزان اعوجاج آن برآورد گردیده است. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی صحت مدل نرم افزاری را تایید نمود. در پایان با مقایسه تنش ها و تغییر شکل اثر قید گذاری بر اتصال فیلت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

جوشکاری – اعوجاج – تنش پسماند – روش اجزاء محدود

نویسندگان

امیرحسین اسلام پناه

دانشگاه رازی کرمانشاه

سعید فعلی

دانشگاه رازی کرمانشاه

محمدابراهیم اعلمی آل آقا

دانشگاه رازی کرمانشاه

محمدرضا قادری

دانشگاه رازی کرمانشاه

وحید رحمانی

دانشگاه رازی کرمانشاه