بررسی عیب قرمزشدگی سطح ورق در محصولات برنج 70/30 بیش از فرآیند آنیل

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 350

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_295

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

یکی از مشکلاتی که در کارخانه نورد مجتمع مس شهید باهنر کرمان، پس از فرآیند آنیل و اسیدشویی بر روی کویل های آلیاژ برنج 70/30 بروز می نماید، پدیده تغییر رنگ سطح این دسته از کویل هاست. تغییر رنگ مذکور به شکل هلالی بوده و با ظاهری از طیف رنگی سفید تا قرمز را در بر می گیرد. عیب تغییر رنگ در محصولات نوردی بواسطه برخورداری از عمق کم، افت محسوسی در خواص مکانیکی محصول تولی دی را باعث نمی شود؛ اما منجر به ظاهری نامناسب جهت تولید محصولات تزئینی میگردد. ازاین رو، حضور آن به مسئله ای مهم برای مشتریان مس شهید باهنر بدل شده است. پژوهش پیشرو، مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته در راستای شناخت این پدیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این پژوهش ابتدا به ارزیابی شکل ماکروسکوپیک عیب مورد نظر پرداخته خواهد شد؛ سپس به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی و روش آنالیز EDS شواهد علمی برای دلیل بروز این عیب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج بدست آمده نشان داد که عیب مورد بحث از جنس روی زدایی بوده و حداکثر عمق آن برابر با 28 میکرومتر محاسبه گردید. از محصولات باقیمانده پس از فرآیند رویزدایی میتوان به درصد بالایی از کربن اشاره کرد که نشانگر تاثیر روانکار فرآیند نورد بر پدیده روی زدایی می باشد.

کلیدواژه ها:

فرآیند رو یزدایی ، آنالیز EDS ، قرمز شدگی سطح ورق و فرآیند آنیل برنج 70/30

نویسندگان

حامد فرزاد

کارشناس ارشد مهندسی مواد، گرایش شکلدهی فلزات و کارشناس تحقیق و توسعه شرکت صنایع مس شهید باهنر، کرمان، ایران