بررسی اثر دما بر شکل نانوذرات اکسیدمس سنتز شده با گیاه گل راعی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_263

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانوذرات اکسید مس CuO به روش بیولوژیکی با استفاده از عصاره گیاه گل راعی به عنوان عامل احیاکننده و اندودساز سنتز شده است. نانوذرات CuO توسط فرایند کلوئیدی-حرارتی سنتز شده است. مخلوط حاوی سولفات مس پنج آبه 5 میلی مولار و عصاره گل راعی در دمای متفاوت (دمای محیط، 40، 70 و 90 درجه سانتی گراد) با سرعتrpm 700 به مدت چند ساعت روی همزن مغناطیسی قرار گرفت. نانوذرات اکسید مس سنتز سبز شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) ، طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) ، آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) مشخصه یابی شدند. آنالیز XRD از پودر تکلیس شده در دمای 450 ͦC تشکیل فاز CuO منوکلینیک را تایید می کند. تصاویر FE-SEM نمایشگر کریستال های یکدست می باشد. با مقایسه تصویر مورفولوژی نانوذرات اکسید مس سنتز سبز شده در دماهای متفاوت این نتیجه به دست می رسد که با افزایش دمای محلول حاوی سولفات مس و عصاره گیاه، سرعت سنتز نانوذرات افزایش و متعاقبا موجب آگلومره شدن نانوذرات سنتز شده می شود.

نویسندگان

شایان کریمی

کارشناس ارشد مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد

محمدرضا سائری

دانشیار مهندسی مواد دانشگاه شهرکرد

ریحانه عموآقایی

استاد زیست شناسی دانشگاه شهرکرد