شبیه سازی تاثیر پارامترهای هندسی و دمای پایان آستنیتی بر رفتار استنت های نایتینولی برای کاربرد در نای

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_258

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

عملکرد استنت ها از لحاظ مکانیکی بشدت به هندسه آنها وابسته است که در این بین میتوان به پارامترهای مهم هندسیی نظیرطول ، ضخامت، پهنا، قطر سیم، قطر داخلی تعدادراس و زاویل بین بازوهای استنت اشاره کرد. در مظالعه حاضر، با ایجاد طرحی جدیدی از استنت و با تغییر خواص مکانیکی و پارامتر هندسی آن، عملکرد مکانیکی استنت ها، با استفاده از تحلیل المان محدود برای بررسی اثرات پارامترهای هندسی روی رفتار ابرکشسانی هندسه های جدید استنت Z شکل نایتینول برای کاربرد در نای با استفاده از تست کریمپینگ مورد ارزیابی قرارگرفت. ارزیابی استنت ها با اعمال کرنش شعاعی مطابق استاندارد و با در نظر گرفتن خواص متالورژیکی و مکانیکی انجام گرفت. مدل ماده مورد استفاده جهت توصیف خواص ماده حافظه دار براساس انرژی ترمودینامیکی آزاد هلمهولتز (مدل آریشیو) می باشد استنت های با ضخامت کمتر بدلیل حلقه هیسترزیس مکانیکی (سوپر الاستیکی) کامل تر، استحکام مکانیکی شعاعی جهت باز کردن مجاری کمتر، استحکام مکانیکی مقاومت کننده، شعاعی مربوط به مجاری بیشتر تنش کمتر در نقاط بحرانی استنت و تشکیل درصد بالای مارتنریت در کرنش کمتر در ساختار استنت مطلوب تر می باشند. استنت هوشمند با دمای آستنیتی 24 درجه سانتی گراد بدلایلی نظیر نیروی مناسب اعمالی به مجرا، استحکام مقاومتی شعاعی مطلوب و حلقه هیسترزیس کامل وابسته به رفتار ابر کشسانی بعلاوه تنش کمتر و کرنش بیشتر عملکرد مکانیکی و کلینیکی بهتری دارد. تمامل مدل های استنت رفتار ابر کشسان متاثر از استحاله مارتنریت را ارائه دادند،بنابراین برای کاربرد مناسب هستند. این مطالعه عددی می تواند یک راه مناسبی برای بررسی رفتار مکانیکی استنت های مورد کاربرد در نای با توجه به اثرات خواص متالورژیکی و مکانیکی ارائه نماید

نویسندگان

مهدی فراهانی

کارشناسی ارشد شناسایی وانتخاب مواد، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک

فردین نعمت زاده

استادیار گروه مهندسی موادو متالورژی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک

یوسف پاینده

استادیار گروه مهندسی موادو متالورژی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک

حسین مستعان

استادیار گروه مهندسی موادو متالورژی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک