ساخت و مشخصه یابی نانوذرات ویلمایت دوپ شده با یون نقره

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 556

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_121

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

ویلمایت Zn4SiO2Zn4، یک سرامیک مهم در سیستم روی- سیلیسیم می باشد که بدلیل داشتن خواص مکانیکی مناسب و زیست سازگاری مطلوب به عنوان یک زیست ماده در بازسازی بافت استخوان معیوب در مهندسی بافت بکار می رود. افزودن عناصر فلزی با خاصیت آنتی باکتریال به بیوسرامیک ها برای افزایش فعالیت آنتی باکتریال مورد علاقه پژوهشگران بوده است.هدف از این پژوهش ساخت و مشخصه یابی نانوذرات ویلمایت دوپ شده با نقره به منظور بهبود خواص آنتی باکتریال می باشد. سنتز نانوذرات ویلمایت دوپ شده با نقره با استفاده از روش سل ژل با درصدهای وزنی نقره 0، 1، 3، 5 انجام شد. به منظور بررسی تشکیل فازهای بلوری ویلمایت و نقره از آنالیز پراش اشعه ایکس XRD و از آنالیز توزیع انرژی پرتوایکس EDX) ( برای بررسی ترکیبات عنصری نمونه های سنتز شده و از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) برای مشاهده شکل و اندازه نانوذرات استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر افزودن نقره بر خاصیت آنتیباکتریال ویلمایت،ازآزمون انتشار از دیسک در آگار استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی نقره، خاصیت آنتی باکتریال افزایش می یابد بطوریکه نمونه حاوی 5 درصد وزنی نقره دارای بیشترین اثر آنتی باکتریال در میان سایر نمونه ها می باشد

نویسندگان

مهدیه نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

علی دوست محمدی

استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهرکرد

بهروز شایق

استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهرکرد