کاهش جابجایی تونل و سطح زمین، ناشی از اثر روانگرایی به کمک ستون های سنگی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 571

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOTEC04_135

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398

چکیده مقاله:

در بسیاری از زلزله های اخیر، تونل های شهری به علت بلند شدگی کف و نشست سطح زمین، به خاطر پدیده روانگرایی، باعث خرابی های گسترده ای شده اند. روانگرایی باعث کاهش تنش موثر و درنتیجه کاهش مقاومت برشی می شود. از این رو فشار آب منفذی در زیر سازه مدفون افزایش پیدا کرده و باعث تغییرشکل های بزرگی بر سازه خواهد شد. در این تحقیق یک مدل مبنا که از یک لایه ماسه روانگرا تشکیل شده و مدل های رفتاری اختصاص داده شده به آن در حالت استاتیکی، موهر کلمب و در حالت دینامیکی، فین مارتین می باشد و تونلی با روش حفر تمام مقطع که سطح آب بر سطح زمین لحاظ شده، و از نرم افزار FLAC2D که یک نرم افزار تفاضل محدود در کارهای ژئوتکنیکی می باشد، برای مدل سازی استفاده شده است. ابتدا برای اعتبارسنجی از نمودار های مقاله موردنظر استفاده شده، سپس برای جلوگیری از بلندشدگی تونل و سطح زمین از روش ستون های سنگی استفاده شده است. ستون های سنگی در نسبت های مختلف فاصله بندی به قطرشان مدل سازی شده و اثر هر یک تحت دامنه های مختلف بررسی می شود.

نویسندگان

ابراهیم کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دانشگاه تربیت مدرس

احسان طاهری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

محمد آزادی

استادیار دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد قزوین