انحنای ترمودینامیکی گازایده ال -qp دگرگون

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 261

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC93_213

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1398

چکیده مقاله:

گاز ایده الی که ذرات آن از جبر دگرگون شده پیروی می کنند ،مورد بررسی قرار می گیرد و انحنای ترمودینامیکی فضای پارامترهای ترمودینامیکی آن مورد به دست می آید و نشان داده می شود که انحنای ترمودینامیکی گازqp-بوزن در تمام نواحی فیزیکی مثبت است و بیانگر برهمکنش آماری جاذب خواهد بود. همچنین اطلاعاتی در مورد نقاط گذار فاز احتمالی بدست خواهد آمد

نویسندگان

نرگس چراغ پور

دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده علوم،گروه فیریک

حسین محمدزاده

دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده علوم،گروه فیریک