افزایش زمان ماندگاری ماهی فیل ماهی (Huso huso) توسط لفاف های نانو کامپوزی نقره به روش Casting

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 406

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCFOODI26_697

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

امروزه بسته بندی به عنوان یک صنعت در دنیا معرفی و مطرح می شود و برای آن انواع مختلفی را می توان برشمرد.بسته بندی چهره کالاست و پیام تولید کننده را به خریدار می رساند و بین آن ها ارتباط برقرار نموده و اطلاع رسانیمی کند. بسته بندی به محصول شخصیت می دهد و محافظت از کالا را در برابر ضربه ،رطوبت، شرایط اقلیمی،بوها ، میکروارگانیسم ها ،فشار و متلاشی شدن و حشرات به عهده دارد . به طور کلی مهم ترین هدفی که در بسته بندیمحصولات غذایی مد نظر است ، افزایش زمان ماندگاری محصول می باشد و اهداف دیگر آن بهبود حمل و نقل ،انبارداری و جذاب نمودن ظاهر بسته و بازار پسند کردن آن می باشد استفاده از پوشش های بسته بندی مناسب برایکاهش بار میکروبی مواد غذایی و افزایش طول عمر نگهداری مواد غذایی حائز اهمیت است . یکی از پوشش هایمورد استفاده ی مورد توجه محققین استفاده از پوشش های بسته بندی نانو می باشد که تاثیر بسزایی در کاهش بارمیکروبی و افزایش طول مدت نگهداری ماده ی غذایی شده است . در این تحقیق در ابتدا به بررسی خاصیت ضد باکتریپوشش های نانو نقره نسبت به غلظت های مختلف باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلای پرداخته شدهاست و پس از آن بهترین درصد غلظت نانو نقره که بیش ترین خاصیت ضد باکتریایی را از خود نشان داده به عنوانپوشش بسته بندی ماهی فیل ماهی مورد بررسی قرار داده شد .بدین منظور از ماهی فیل ماهی فیله های ماهی 10 گرمیتهیه گردید و در غلظت (5)10 از باکتری استافیلوکوکوس تلقیح کردید سپس طی شرایط استریل در بسته بندی های نانونقره 7% و پوشش های بسته بندی معمولی به ابعاد 5 سانتی متر در 5 سانتی متر قرار داده شد و به مدت 10 روز دردمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شد و در روزهای 8،6،4،2،0 خاصیت ضد باکتریایی پوشش ها توسط آزمون هایشمارش کلی میکروبی ، بررسی استافیلوکوکوس و باکتری های سایکروفیل مورد آزمون قرار گرفت. بررسی نتایجحاصل از آزمون های اولیه قبل از بسته بندی ماهی فیل ماهی نشان داد که پوشش های بسته بندی نانو نقره بهترینخاصیت بازدارندگی را نسبت به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از خود نشان می دهند و هرچه غلظت نانو نقره پوششها بیشتر باشد خاصیت ضد باکتریایی آن ها بیشتر است.هم چنین با بررسی نتایج حاصل از آزمون های صورت گرفتهبر روی ماهی های بسته بندی شده دزپوشش های بسته بندی نانو نقره در قیاس با ماهی های بسته بندی شده در بستهبندی های معمولی نشان داد که پوشش های بسته بندی نانو نقره می توانند زمان ماندگاری ماهی در دمای یخچال را تا4 روز افزایش دهند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهسا یداللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی ، دانشکده علوم صنایع غذایی ،واحد علوم و تحیقات تهران ،ایران

حامد اهری

استادیار، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم مهندسی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

امیر علی انوار

استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ومهندسی صنایع غذایی - علوم وتحقیقات تهران –ایران