طراحی و سنتز ساختار تو خالی CoAl2O4 و کاربرد آن در اکسیداسیون الکل ها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 463

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IACS04_227

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

ساختارهای توخالی کبالت آلومینات (CoAl2O4) با استفاده از کره های کربن به عنوان قالب، تحت فرآیند هیدرو ترمال سنتز شد. مقادیر مشخص از گلوگز، پلی وینیل پیرولیدین((PVP، اوره، کبالت نیترات آلومینات نیترات در آب مخلوط و تحت فرایند هیدرو ترمال در دمای 120درجه سانتی گراد قرار داده شد. سپس برای بدست آوردن ساختار مورد نظر در دمای 900 درجه سانتی گراد کلسینه گردید.ساختار کبالت آلومینات سنتز شده با روشهای پراش اشعه ایکس((XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) شناسایی گردید. .فعا لیت و کارایی ساختار توخالی CoAl2O4 سنتز شده در واکنش اکسیداسیون الکلها مورد بررسی قرار گرفت. ازمزایای این کاتالیزور ناهمگن می توان به افزایش بازده محصول، گزینش پذیری، قابل بازیافت بودن کاتالیزور تا حداقل 5 بار و از نظر زمانی و اقتصادی هم باصرفه بودن اشاره کرد.

نویسندگان

رضا خلیفه

شیراز، بلوار مدرس، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز

محسن سروری

شیراز، بلوار مدرس، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز

الهام خیردمیرچی

شیراز، بلوار مدرس، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز

مریم رجب زاده

شیراز، بلوار مدرس، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز