پیشینه گرافیک اطلاع رسان و گرافیک خبری در ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,184

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GRAPHIC03_013

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

گرافیک خبری، نوعی گرافیک اطلاع رسان است که هدف اصلی آن انتقال اطلاعات و پیام در کوتاه ترین زمان است. با نگاه به پیشینه گرافیک خبری میبینیم که بشر از آغاز خلقت سعی به انتقال اطلاعات و مفاهیم خود داشته است که با خلق تصاویر بر روی غارها مفهوم خود را میرسانده است. بنابرین اولین خالق گرافیک اطلاع رسان, انسان های اولیه هستند.این مقاله با هدف بررسی پیشینه گرافیک خبری در ایران و میزان تاثیرگذاری آن در کشور ایران می باشد و سعی بر این دارد که پاسخ دهد گرافیک اطلاع رسان یا خبری از چه دوره ای در ایران به جود آمده است. امروزه در رسانه های مختلف دنیا از گرافیک خبری استفاده های بی شماری می شود و کاربرد آن در هر موضوع خبری دیده می شود ولی در ایران هنوز استفاده از این نوع گرافیک معمول نیست و کمتر کاربرد دارد. این مقاله کیفی محسوب می شود که با روش توصیفی و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. که در آن به تحقیق درباره نسخه های قدیمی گرافیک خبری در ایران پرداخته است. این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است که: گرافیک اطلاع رسان و خبری چه پیشینه ای در ایران دارد .با توجه به مطالبی که در بدنه مقاله عنوان شد این نتیجه حاصل می شود که پیشینه گرافیک اطلاع رسان در ایران بنا به منابعی که بدست آمده و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است مانند کتب نظامی ایران یا نقشه هایی که به منظور اطلاع رسانی ترسیم می شدنند و نمونه های تصویری باز مانده قدیمی دیگر که عموما برای کتب پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است مانند کتاب پزشکی تشریح منصوری که، تالیف منصور ابن محمد بن احمد شیرازی معروف به ابن الیاس است و یا کتاب ذخیره خوارزمشاهی که تالیف زین الدین ابو ابراهیم اسمعیل بن الحسن بن محمد احمد الحسینی، مشهور به سید اسمعیل جرجانی است، این نتیجه حاصل می شود که پیشینه گرافیک اطلاع رسان در ایران به دوره تیموری باز می گردد.

کلیدواژه ها:

گرافیک خبری ، پیشینه گرافیک خبری در ایران

نویسندگان

عطیه مسلمی

دانشجوی کارشناسی ارشد،رشته ارتباط تصویری،موسسه غیرانتفاعی ناصرخسرو،ساوه،ایران

لیلاسادات دژکام

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته ارتباط تصویری، موسسه غیرانتفاعی ناصرخسرو،ساوه،ایران

حسین شجاعی

دانشجوی دکتری،تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی،دانشگاه شاهد،تهران،ایران

منصور مهرنگار

دکتری نماد شناسی، استاد یار موسسه غیرانتفاعی ناصر خسرو، ساوه، ایران