خیرماندگار در چالش اسناد توهمی و تجلی عقلانیت در نیکوکاری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR02_084

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

خیر ماندگار، خیری مبتنی بر عمل عقلانی است . در واقع گویا میان ماندگاری، خرد و نیکوکاری پیوندی طبیعی وجود دارد، درحالیکه خودنمایی به زوال خرد و کاهش ماندگاری میانجامد ، عمل خالص و ریا زدوده ، موجب خیر ماندگار میشود . جامعه سالم ره آورد عاملی چون همدلی، خردورزی، اقتصاد فسادستیز، نوع دوستی و نیکوکاری است. نیکوکار خردمبنا و اخلاقی حاصل تامل بر حل بنیادین فقر، پرهیز از خودنمایی و دیگرنمایی، حفظ کرامت انسانها، تاکید بر پاداشهای داخلی و اخروی، ملاحظه پیامدهای تسلسلی و دغدغه اثرگذاری پایدار است . درحالیکه نیکوکاران متوهم و خردگریزمعمولا0 خودستا و دیگرستا بود ، به حرمت و کرامت انسانها بی توجه اند، به پاداشهای مادی بیرونی متمایل اند و به پاداشهای اخروی بهای چندانی نداده ، متمایل به شهرت افزایی بوده، پیامدهای تسلسلی را نادیده گرفته ، به آثار پایدار بیتوجه بوده و به حل بنیادین فقر نمی اندیشند. اسناد توهمی، موجب میشود نیکوکارنمایان بیمار ، از فضای کمک به همنوع، برای رشد سیاسی حرفه ای خود بهره بگیرند.

نویسندگان

علی اصغر پورعزت

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

نیلوفر کوکلان

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران