بهینه سازی پینه زایی و جنین زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 318

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOPP-23-3_003

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: جنین زایی رویشی در راستای تولید بذر مصنوعی یکی از روش های موثر جهت غلبه بر مشکلات کشت، تکثیر و حفاظت برخی گیاهان دارویی معرفی شده است. بدین منظور پینه زایی، جنین زایی و تعداد جنین رویشی چویل (Ferulago angulata L.) در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ رقیق شده (1/4MS) در قالب سه آزمایش جداگانه بررسی شدند. مواد و روش ها: آزمایش اول (پینه زایی) به صورت فاکتوریل دو عاملی شامل ترکیب هورمونی (در 10 ترکیب غلظت نفتالین استیک اسید (NAA) و بنزیل آمینوپورین (BAP)) و ژنوتیپ (دو ژنوتیپ کوه گل و چهل چشمه) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج انجام شد. عامل های آزمایشی در آزمایش دوم (جنین زایی رویشی) شامل ژنوتیب، ریزنمونه و نور (نور کامل و تاریکی) بودند. در آزمایش بررسی تعداد جنین رویشی (آزمایش سوم) بعد از مشاهده علائم ظهور جنین اژدری تعداد جنین های کروی، قلبی و اژدری تشکیل شده بر سطح پینه جنین زا در هر ژنوتیپ شمارش و با استفاده از آزمون T مقایسه شدند. یافته ها: در آزمایش پینه زایی، ژنوتیپ و ترکیب هورمونی در ترکیب با یکدیگر تاثیر زیادی بر میزان پینه زایی نشان دادند، به طوری که برهمکنش این دو تیمار در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد. ریزنمونه های حاصل از ریشه چه و ساقه چه در هر دو رقم چویل در غلظت 5/1 میلی گرم در لیتر NAA و 5/1 میلی گرم در لیتر BAP تشکیل پینه دادند. در این شرایط کمترین میزان درصد پینه زایی (صفر) مربوط به تیمار شاهد (فاقد هورمون) و ترکیباتی بود که یا از غلظت بالای اکسین در مقابل غلظت سیتوکینین استفاده شد و یا یکی از هورمون ها در محیط کشت حضور نداشت. در آزمایش جنین زایی رویشی (آزمایش دوم) ریزنمونه ساقه چه در کوه گل و ریز نمونه ریشه چه در چهل چشمه تشکیل جنین کروی دادند؛ نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که ریزنمونه ساقه چه در رقم کوه گل و ریزنمونه ریشه چه در رقم چهل چشمه تحت روشنایی با کاهش غلظت اکسن پینه های سفید رنگ با بافت ترد و شکننده و دارای خاصیت جنین زایی تولید کردند. با انتقال پینه های حاوی جنین کروی به محیطی فاقد هورمون ادامه نمو جنین های کروی به مرحله اژدری طی شد. در آزمایش بررسی تعداد جنین رویشی (آزمایش سوم) چون شرایط تشکیل پینه جنین زا یکسان بود، بنابراین فقط دو ژنوتیپ از لحاظ تعداد جنین رویشی مقایسه شد و مشاهده شد که هر دو ژنوتیپ پاسخ یکسانی را به تشکیل جنین رویشی نشان دادند. نتیجه گیری: در مجموع یافته های این آزمایش نشان داد که نوع ریزنمونه به ژنوتیپ بستگی دارد و می توان از طریق پینه های با بافت ترد و شکننده جنین رویشی تولید و برای تهیه بذر مصنوعی استفاده نمود.

نویسندگان

الهام سربی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

علی مرادی

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

اسد معصومی اصل

استادیار دانشگاه یاسوج

حمیدرضا بلوچی

دانشیار دانشگاه یاسوج

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • adjust: auto; -webkit-text-stroke-widt1. Abdolahi, M., Moini, A., Haddadi, P., and ...
 • Embryogenesis of microspore isolates cultured in different cultivars of rapeseed ...
 • Brassica napus L.). Pajouhesh and Sazandegi. J. 60: 52-48. (In ...
 • Amiri, S., Kazemitabaar, S.K., Ranjbar, G.A., and Azadbakht, M. 2011. ...
 • effect of different carbon sources and concentrations, and growth regulators ...
 • anther culture and embryogenesis of Datura stramonium L. J. Plant ...
 • 77-92. (In Persian) ...
 • Ghasemian, K.H., Nazari, S., Chehregani Rod, A., and Mirzayi Asl, ...
 • Stage of somatic embryogenesis derived from seed embryo in Vosha ...
 • ammoniacum L.). J. Cells Tiss. Sci. Res. 3: 1.21-27. ...
 • Goran, A., Mozafari, A.A., and Ghaderi, N. 2012. Somatic embryogenesis ...
 • ivy and leaves in varieties of Rasha and Khoshnave in ...
 • L.). Iranian Conference of Grapes and Raisins Uni. of Malayer. ...
 • Huda, A.K.M.N., Rahman, M., and Bari, M.A. 2007. Effect of ...
 • alginate bead on synthetic seed germination in eggplant (Solanum melongena ...
 • L.). J. Plant Sci. 2: 5.538-544. ...
 • Jahantab, A., Sepehri, A., Myrdeilami, G., Ghasemi-Arian, A., and Nouri, ...
 • 1. Aut-Ecology evaluation of medicinal plant Ferulago angulata (Schlecht) ...
 • Boiss. In Central Zagros (Zone of kohgiloye). J. Plant. Sci. ...
 • Jimenes, V. 2001. Regulation of in-vitro somatic embryogenesis with emphasis ...
 • on to the role of endogenous hormones. Revista Brasileira de ...
 • Vegetal, 13: 2. 196–223. ...
 • Khosravi, S., Azghandi, A.V., Hadad, R., and Mojtahedi, N. 2007. ...
 • micropropagation of Lilium longiflorum. J. Agr. Res: Seed Plant. 23: ...
 • Kiani Abari, M., Mashayekhi, K., and Kamkar, B. 2010. Comparison ...
 • embryogenesis compatibility in some organs of two breeded and native ...
 • cucumber cultivars in B5 medium. Quintuplicate new View National Congress ...
 • in Agriculture. Pp: 1-4. ...
 • Mashayekhi, K. 2007. Somatic embryogenesis in plants. Makhtoumghuly ...
 • faraghi Press. 483p. ...
 • Merkle, S.A., Parrott, W.A., and Flinn, B.S. 1995. Morphogenetic aspects ...
 • somatic embryogenesis, in In Vitro Embryogenesis in plants. Kluwer Academic ...
 • Publishers, London, Pp: 155-203. ...
 • Mohajer, S., Taha, R., Khorasani, A., and Yaacob, J. 2012. ...
 • different types of callus and somatic embryogenesis in various explants ...
 • Sainfoin (Onobrychis sativa). Australian. J. Crop Sci. 6: 8. 1305-1313. ...
 • Mohammadi Nasab, A., Matlabi Azar, A.R., and Parandin, R. 2011. ...
 • of different concentrations of 2,4-D on somatic embryogenesis using cell ...
 • culture hypocotyl thin layer of hay, Varities Karysary and Rangelander. ...
 • Mortazavi, R. 2013. Determination of the best component of hormone ...
 • embryo plant, micropropagation and callus induction in herbal plant chavil ...
 • Ferulago angulata). Thesis of M.Sc. Yasouj Uni. 70p. (In Persian) ...
 • Movahedi Dehnavi, M. 2011. Effect of seed dormancy breaking treatments ...
 • germination and vigor of plants Chavilan, Iranian caraway, lemon balm, ...
 • and coneflower. The final report of the research Project, Yasouj ...
 • Suhasini, K., Sagare, A.P., and Krishnamurthy, K.V. 1994. Direct Somatic ...
 • embryogenesis from mature embryo axes in chickpea (Cicer arietinum L.). ...
 • Plant Sci. 102: 189-194. ...
 • Takeda, T., Inose, H., and Matsuoda, H. 2003. Stimulation of ...
 • embryogenesis in carrot cells by the addition of the calcium. ...
 • : 2. 143-148. (In Persian) ...
 • Taran, M., Ghasempour, H.R., and Shirinpour, E. 2010. Antimicrobial activity ...
 • of essential oils of Ferulago angulata subsp. Carduchorum. Jundishapur J. ...
 • Microbiol. 3: 1. 10-21. ...
 • Tavakoli, M., Mashayekhi, K., and Ghaderi-Far, F. 2014. The effect ...
 • molybdenum in B5 medium containing nitrate and ammonium on somatic ...
 • embryogenesis of carrot petiole. J. Plant Prod. Res. 21: 3. ...
 • Theiler, H., and Kagi, A. 1991. Cloning in vitro and ...
 • Foeniculum vulgare (fennel) of zeta fino and zefa tard. J. ...
 • Trigiano, R., and Gray, D. 2000. Plant tissue culture concepts ...
 • exercises. 2nd Edition, CRC Press, Boca Raton, 430p. ...
 • Werbrouck, S., Debergh, U., and Debergh, P. 1994. Plant cell ...
 • practical approach. Socond edition Oxford university press, Oxford, England. ...
 • Yanjie, C.H. 2003. Callus induction and plant regeneration from leaf ...
 • tobacco. J. Huazhong Agri. Uni. 2: 1-3. ...
 • Yan-xia, W., Xing-fen, W., Zhi-ying, M., Gui-yin, Z., and Gai-ying, ...
 • Somatic embryogenesis and plant regeneration from two recalcitrant genotypes ...
 • of Gossypium hirsutum L. Agricultural Sciences in China. 5: 5.323-329. ...
 • Zarinpanje, N., Oladzade Abassabadi, A., and Omidi, M. 2012. Effect ...
 • growth regulators and vitamin on callus induction, somatic embryogenesis and ...
 • plantlet production of medicinal plant Aloe vera (Aloe vera L.). ...
 • Rangeland and Forest Plant Breeding and Genetic Research. 20: 2. ...
 • نمایش کامل مراجع