بررسی اثر حق کنترل جریان های نقدی بر کفایت افشاء و کیفیت اطلاعات صورت های مالی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MAR-2-10_005

تاریخ نمایه سازی: 4 آبان 1398

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی رابطه ی بین کنترل جریان های نقدی و کفایت افشاء در صورت های مالی در شرایط نیاز شرکت به تامین مالی خارجی می پردازد. تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 8 ساله 1392-1385 انتخاب گردید، به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی به جهت چگونگی و وصف متغیرهای تحقیق استفاده شد، سپس در آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون همبستگی لجیت باینری استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews منجر به رد وجود رابطه بین کنترل جریان های نقدی و کفایت افشاء در صورت های مالی گردید. اما بین کنترل جریان های نقدی و کفایت افشاء در صورت های مالی در زمان تامین مالی خارجی، و در زمان وجود تمرکز مالکیت در شرکت و در زمان گزارش زیان در سال قبل رابطه ی منفی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

کفایت افشاء ، حق کنترل جریان های نقدی ، تامین مالی خارجی

نویسندگان

امید صباغیان طوسی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

آذین شریفی

دانشگاه علوم اقتصادی، دانشکده علوم مالی، گروه مهندسی مالی، تهران، ایران

زهرا محمدحسنی

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، تهران، ایران