بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 378

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JARES-3-6_004

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی می باشد. در این پژوهش از دو متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر سهامداران نهادی به عنوان متغیر تعدیل کننده استفاده شده است. در همین راستا 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ در طی سال های 91 الی 95 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق دارای یک فرضیه میباشد که با استفاده از مدل رگرسیون خطی و مدل دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر دارای 1 مدل اصلی برای برآورد فرضیه پژوهش می باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی در رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی می باشد

نویسندگان

محمدرضا بزرگ زاده

کارشناس ارشد حسابداری، واحد لنگرود، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی قدیر، ایران