بررسی اثر لیکوپن بر میزان فعالیت آنزیم تلومراز در رده سلول لوسمی انسان K562

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-16-5_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف : آنزیم تلومراز به عنوان یک هدف ویژه و درمان جدید سرطان پیشنهاد گردیده است. بسیاری از ترکیبات گیاهی با مهارفعالیت آنزیم تلومراز می توانند باعث القا آپوپتوز شوند. لیکوپن یک کاروتنویید است که اثرات بیولوژیکی مختلفی بر روی بسیاری ازسلولهای سرطانی نشان داده است، اما تاکنون اثر آن بر روی فعالیت آنزیم تلومراز بررسی نشده است. لذا، هدف از این مطالعه بررسی اثر لیکوپن در القا آپوپتوز با تاکید بر نقش آن در مهار فعالیت آنزیم تلومراز در رده سلول K562 می باشد.مواد و روش ها: اثرات لیکوپن در جلوگیری از رشد و تکثیر در دوزهای مختلف ( 0 تا 20 میکرومولار) و در زمان های مختلف ( 24 تا72 ساعت) به کمک تست MIT (دی متیل تیازول - دی فینل تترازولیوم بروماید) تعیین گردید. برای اندازه گیری میزان آپوپتوز از رنگ آمیزی هوخست و تکنیک فلوسایتومتری استفاده شد. فعالیت آنزیم تلومراز نیز به روش TRAP-ELISA تعیین گردید.نتایج: سلول های K562 تیمار شده با لیکوپن در مقایسه با سلول های تیمار نشده کاهش معنیداری در رشد و فعالیت آنزیم تلومراز نشان دادند که به صورت وابسته به دو ز بود . علاوه بر این ، نتایج این مطالعه نشان داد که بین مهار فعالیت آنزیم تلومراز و القا آپوپتوزرابطه مستقیمی وجود دارد.نتیجه گیری: این نتایج یک مکانیسم ضد سرطانی جدید از لیکوپن را نشان می دهد که ممکن است پایه ای برای تولید داروهای ضدتلومرازی در آینده باشد.

نویسندگان

زهره فایزی زاده

مربی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

سیدعلیرضا مصباح نمین

دانشیار، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

امیر قریب

مربی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

رامین سراوانی

مربی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد