شیوع و علل قرمزی چشم در مراجعین به بیمارستان شهید رهنمون یزد در دو فصل تابستان و زمستان سال 1383

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEYZ-10-1_007

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف : قرمزی چشم علامت اصلی التهاب چشم و یکی از شایع ترین شکایات بیماران سرپایی است که می تواند نشانه طیف وسیعی ازبیماریهای چشمی از کنژکتیویت خفیف تا عفونت ها و بیماری های تهدیدکننده بینایی و یا تروما باشد. اکثر بیماریهای چشمی که با قرمزی چشمتظاهر می نمایند نسبتا خوش خیم هستند اما افتراق بین علت های جدی و پرخطر از موارد خود محدودشونده، مشکل است و گاهی عدمتشخیص و اشتباه در درمان می تواند منجر به عوارض جدی بینایی گردد. با توجه به اهمیت موضوع و تناقضات موجود در خصوص شیوعبیماری، این مطالعه به منظور تعیین شیوع و علل قرمزی چشم در مراجعین به کلینیک شهید رهنمون یزد در سال 1383 صورت گرفت.مواد و روشها : تحقیق به روش Case Series روی 400 بیمار مبتلا به قرمزی چشم طی دو فصل تابستان و زمستان (در هر فصل 200 نفرصورت گرفت. ملاک قرمزی چشم تغییر رنگ چشم و افزایش عروق ملتحمه یا اپی اسکلرا بود که با مشاهده و معاینه با اسلیت لامپ تعیینگردید. اطلاعات از طریق مصاحبه، معاینه کلینیکی و تکمیل پرسش نامه جمع آوری گرد ید و با استفاده از آزمون کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت.نتایج: بیماران از نظر سنی در سه گروه کمتر از 15 سال (18%)، 39-15 سال (51/5%) و بالای 40 سال (30/5%) قرار گرفتند. از نظر توزیع جنسی 59 درصد مبتلایان را مردان و 41 درصد را زنان تشکیل میدادند. شایعترین عل ل قرمزی چشم به ترتیب کنژکتیویت (35/8%)،تروماتیک ( 22 %) و تغییرات دژنراتیو ملتحمه (ناخنک و پینگاکولا) (15 %) بود ند. شایع ترین علت قرمزی چشم در هر دو جنس کنژکتیویت بود (p<0/01). شایع ترین علا یم همراه با قرمزی چشم، سوزش چشم (91/3%)، اشک ریزش (85/8%) وخارش چشم (68/8%) بود (p<0/01). تفاوتی بین علل قرمزی چشم در رابطه با فصل مشاهده نشد.نتیجه گیری: قرمزی چشم در مردها شایع تر از زنان است ولی تفاوتی از نظر فصلی ندارد. شایعترین علل قرمزی چشم به ترتیب کنژکتیویت،تروما و تغییرات دژنراتیو ملتحمه بود . آمو زش صحیح جهت تشخیص علل پرخطر قرمزی چشم در آینده می تواند سبب کاهش عوارض جدیبینایی گردد.

نویسندگان

محمدرضا بشارتی

دانشیار گروه چشم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

محمدرضا شجاع

دانشیار گروه چشم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد