تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود درآب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,719

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_232_8293074268

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

این پژوهش، با استفاده از علم زمین آمار به بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سولفات موجود در آب زیرزمینی مشهد، که اطلاعات مربوطه از تجزیه و تحلیل تعداد ۹۲ حلقه چاه آب شرب در شهر مشهد (در محدوده عمق بین۱۶۰ تا ۲۵۰ متر) و بر اساس آخرین نمون هگیری سال ١٣٧٩ به دست آمده اند، م یپردازد. در رابطه با چگونگی تغییرات مکانی، دو پارامتر کیفی یادشده فاقد روند تشخیص داده شده اند و در مورد آنها مدل سمیواریوگرام خطی سقف دار مناسب تشخیص داد ه شده است. از نکات قابل ذکر دیگر در رابطه با تغییرات مکانی این پارامترهای کیفی، همسانگرد بودن میدان تغییرات م یب اشد . در انتها، با توجه به مد لهای انتخابی پارامترهای کنترلی مربوطه کالیبره گردیده و نقش ههای کاربردی ه متراز هدایت الکتریکی و سولفات، به همراه نقشه های خطای مربوطه، با استفاده از کریجینگ در محدوده شهر مشهد تهیه شد هاند. این نقش هها و تخمی نها م یتوانند کمک شایانی به بهر هبرداران از منابع آب زیر زمینی در محدوده شهر مشهد در زمینه های تخمین مقادیر پارامترهای کیفی (به همراه خطای مربوطه) در نقاط ن امعلوم و نیز تعیین نقاط جدید نمون هبرداری به منظور طراحی یک شبکه نمون هبرداری با کمترین خطای ممکن بنمایند. این بررسیها نشان دادندکه بیشترین مقدار هدایت الکتریکی کمی بیش از ۱۲۰۰ میکروموس بر سانتیمتر و با خطای برآورد کمتر از ۲۰۰ میکروموس بر سانتیمتر می باشد.همچنین، کمترین مقدار هدایت الکتریکی به میزان کمتر از ۶۰۰ میکروموس بر سانتیمتر با خطای کمتر از ۱۸۰ میکروموس بر سانتیمتر است. مقدار سولفات موجود در آب زی رزمینی مشهد عمدتًا بیش از ۶۰ میل یگرم در لیتر است که تا حدود ۱۴۰میل یگرم در لیتر افزایش می یابد

نویسندگان

سیدمحمود حسینی

استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

بیژن قهرمانی

استادیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا عسگری

کارشناس ارشد مهندسی عمران (آب)، مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حسنی پاک، ع..، زمین آمار، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ...
 • عسگری، ح.، تهیه نقشه های کاربردی از پارامترهای کیفی آب ...
 • Warrick, A.W., and Myers, D.E., ،، Geostatistical Methods Applied to ...
 • Kitanidis, P.K., 4Geostatistic s', Chapter 20 _ Handbook of Hydrology, ...
 • Gallichand, J., *Kriging of Hydraulic Conductivity for Subsurface Drainage Design', ...
 • Kottegoda, N.T., and Rosso, R., *Probability, Statistics, and Reliability for ...
 • ASCE Task Committee On Geostatistical Techniques in Geohydro logy, ،Review ...
 • Kitanidis, P.K., «، Introduction to Geostatistics ', Cambridge University Press, ...
 • Manual of GS' Software (Version 1.21), Gamma Design Software, 1990. ...
 • Hirsch, R.M., Helsed, D.R., Cohn, T.A., and Gilroy, E.J., ،Statistical ...
 • نمایش کامل مراجع