بررسی تجربی ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اتیلن گلیکول پایه اکسید آلومینیم و ارائه مدل دقیق برای آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 306

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME24_418

تاریخ نمایه سازی: 21 مهر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله، ضریب هدایت حرارتی نانوسیال آلومینا- اتیلن گلیکول در کسرهای حجمی و دماهای مختلف بصورت تجربی مورد بررسی قرار خواهد گرفته است. نانوسیال مورد استفاده، از روش دو مرحله ای تهیه شده است. اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی توسط دستگاه KD2 Pro انجام شده است. نانوسیال در 8 کسر حجمی مختلف و در محدوده 0 / 2٪ تا 5% آماده شده و اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی نانوسیال در دماهای مختلف تا دمای 50 درجه سانتی گراد انجام می گردد. نتایج تجربی نشان می دهد که نسبت ضریب هدایت حرارتی با افزایش کسر حجمی نانوذرات و دمای نانوسیال به شدت افزایش می یابد. در ادامه یک رابطه جدید بر پایه داده های تجربی جهت تخمین ضریب هدایت حرارتی این نانوسیال ارائه گردید.

نویسندگان

محمد همت اسفه

دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان،

سیف اله سعدالدین

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

سید هادی رستمیان

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

مجتبی بیگلری

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان