بسط تئوریهای هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک- مطالعه موردی در حوزه آبخیز سمنان

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,692

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE06_227_1425632584

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1384

چکیده مقاله:

پیش بینی و درک کمی فرآیندهای تولید رواناب و انتقال آن به نقطه خروجی حوزه آبخیز، یکی از اساس یترین مباحث درعلم هیدرولوژی محسوب می گردد. توسعه و بسط تئوریها در زمینه ارتباط واکنش هیدرولوژیک و ساختار ژئومورفولوژی وبعبارتی واکنش هیدرولوژی حوزه در مقابل بارندگی با توجه به تغییرات زمانی و مکانی حرکت آب در شبکه آبراهه هامورد توجه محققان بسیاری بوده است. براساس این تئوریها و معلوم بودن پارامترهای نسبتا ثابت ژئومورفولوژیکی حوزه، میتوان شکل هیدروگراف سیلاب و دبی اوج آن را برای یک رگبار معین برآورد نمود. در این پژوهش، با توسعه و بسط تئوریهای هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک، روابط ریاضی تعیین شکل واکنش هیدرولوژی حوز ههای با رتبه ٣ تا ٥ به صورت تابعی از مشخصات بارندگی (شدت و مدت بارش موثر)، پارامتر دینامیکی سرعت جریان و نسبت های ژئومورفولویکی هورتون یعنی نسبت انشعاب، نسبت طول و نسبت مساحت بدست آمد. به منظوربررسی میزان کارآیی و قابلیت روابط مذکور، تابع واکنش هیدرولوژی یا ابعاد هیدروگراف واحد لحظه ای برای ٦ واقعه باران-رواناب در حوزه آبخیز سمنان با رتبه ٥ برآوردگردید. مقایسه آماری هیدروگرافهای محاسب های و مشاهد های بیانگر نسبت به (GcIUH) و ژئومورفوکلیماتیک (GIUH) این است که مدلهای هیدروگراف واحد لحظ های ژئومورفولوژیک در استخراج هیدروگراف واحد و برآورد شکل هیدروگراف رواناب حوزه آبخیز مورد مطالعه، از SCS روش متداول دقت و کارآیی بسیار خوبی برخوردارند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی عرفانیان

کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

عبدالرسول تلوری

دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • عباسی، علی اکبر. "تهیه و کالیبراسیون مدل کامپیوتری برآورد رواناب ...
 • شاه محمدی، زمان." قابلیت بکارگیری روشهای تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی ...
 • [قهرمان، بیژن ."هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئوموموفو- آب و هوایی". نشریه ...
 • غیاثی، نجفقلی." واسنجی هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی و ژئومورفوکلیماتولوژی در ...
 • عرفانیان، مهدی."بررسی هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی و ژئومورفوکلیماتیک در حوزه ...
 • افشین نیا _ منوچهر. "روشهای آماری و کاربرد آن در ...
 • g eomorpholog ic strucuure of hydrologic Theء، [1]Rodriguez- Iturbe, I. ...
 • Rodrig uez-Iturbe, I., M. Gonzales-S anabria and R. L. Bras, ...
 • Valdes, J.B., Fiallo, Y. And Rodriguez -Iturbe _ I., 1979.، ...
 • Gupta, V.K. Waymire, ED. and C.T.Wang. 1980.، A representation of ...
 • Cordova, J.R. and Rodriguez -Iturbe, I., 1982.، ،Geo morpho climatic ...
 • Rosso, R., 1984.، Nash model relation to Horton order ratios. ...
 • Allam, M.N., 1990. 4Case study evaluation of geomorpholo gic rainfall ...
 • Sorman, A.U., 1995.، #Estimation of peak discharge using GIUH model ...
 • Howard, A.D., 1990.4 Theoretical model of optimal drainage networks'?. Water ...
 • Smart, J.S., 1 968 .4Statistical properties of stream lengths?. Water ...
 • ASCE Task Committee On Definition of Criteria for Evaluation of ...
 • نمایش کامل مراجع