آسیب شناسی حقوقی نظام نیمه آزادی در قانون جدید مجازات اسلامی 1392

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 747

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE01_387

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1398

چکیده مقاله:

به تدریج طرح انتقادات فراوان در خصوص توسل بیش از حد به مجازات حبس ضرورت اعمال جایگزین های آن به مرحله پس از صدور حکم یا همان اجرای مجازات را نیز تسری داد و باعث شد که نظام های کیفری با توجه به برنامه های اصلاحی و حرفه آموزی، معایب زندان را به حداقل رسانده و در این راستا قوانین خود را بازبینی نمایند. تاکید بر رویکردهای اصلاحی در فقه نیز در این خصوص بی تاثیر نبوده است. نتیجه ی این امر، پذیرش نهادهایی چون نظام نیمه آزادی است. در قانون جدید مجازات اسلامی، در مواد 56 و 57 این نهاد پیش بینی گشت. بر این اساس نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند با رضایت خود، در زمان اجرای حکم حبس تعزیری درجه پنج تا هفت و پس از سپردن تعهدات و تامین لازم، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. با توجه به ینکه اجرایی شدن نهاد نظام نیمه آزادی در سیاست کیفری ایران منوط به آیین نامه شده است، در این پژوهش همه ی تلاش بر ابهام زدایی از نکات حقوقی موجود و ترسیم نکاتی است که بایستی در تدوین آیین نامه ی مرتبط با نظام نیمه آزادی در نظر گرفته شود. بنابراین رسالت و هدف نوشتگان حاضر، تقویت سنگ بنای حقوقی نظام نیمه آزادی بدین شکل که چه جرایمی مشمول آن می شود، دامنه محکومان مشمول این نهاد کدامند، تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیز تاچه اندازه در مواد اخیرالذکر مورد توجه قرار گرفته است و دیگر ابعاد مرتبط با معیارهای صدور نظم نیمه آزادی و آثار پس از صدور آن، که به نظر می رسد شناسایی آنها هم در تدوین آیین نامه کمک خواهد نمود و هم اینکه راه حل مناسبی را برای تفسیرهای مطلوب قانونی ارائه خواهد نمود.

کلیدواژه ها:

نظام نیمه آزادی ، جایگزین های حبس ، قانون جدید مجازات اسلامی

نویسندگان

سلامه ابوالحسنی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز؛ ایران

علی غانمی

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی؛ واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران