بررسی تاثیر ابعاد ساختاری مدیریت بر عملکرد کارکنان (کارکنان شهرداری کوهدشت)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS02_021

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1398

چکیده مقاله:

مهمترین ساختار سازمانی عوامل درونی سازمان است که بر عملکرد و رفتار کارکنان اثر می گذارد، نحوه تاثیر ابعاد ساختاری بر عملکرد کارکنان شهرداری کوهدشت در دو بخش قرار گرفته است، این مقاله بر حسب هدف و جامعه آماری کارکنان شهرداری کوهدشت شامل کارشناسان، مدیران و کارکنان که تعداد تقریبی 300 نفر بودند و ابزار جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه و نتایج تحلیل داده ها یا روش مدل سازی معادلات ساختاری است. که در چهار بعد ساختاری شامل رسمیت، یکپارچه سازی، تخصص گرایی و تمرکز بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه ها:

ساختار سازمانی ، ابعاد ساختاری عملکرد کارکنان

نویسندگان

میثم ملکشاهی

کارشناس ارشد مدیریت اجرائی – استراتژیک