نقش مدیریت تحقیق و توسعه پویا در رضایت پرسنل و تعالی سازمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 480

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS02_010

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1398

چکیده مقاله:

تحقیق و توسعه یکی از ارکان اصلی در زمینه تعالی در ھر سازمان بوده و نقش تحقیق و توسعه در زمینه ایجاد فضای رقابتی و حفظ بقای سازمان در بین رقبا، بسیار روشن است. یکی از ارکان اصلی در زمینه موفقیت در تحقیق و توسعه، نقش مدیریت داخلی تحقیق و توسعه می باشد. در پژوھش حاضر، با استفاده از فضای درون سازمان و با استفاده از ابزار پرسشنامه مخصوص، قابلیت ھای مدیریت تحقیق و توسعه در سه سازمان مختلف اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد که افزایش توانمندی ھای مدیریت تحقیق و توسعه، رضایت داخلی پرسنل را در بر خواھد داشت و این توانمندی ھا به علاوه رضایت داخلی پرسنل عامل مھمی برای موفقیت در پروژه ھای تحقیق و توسعه می باشد. نتایج نشان داد در سازمانی که میانگین متوسط رضایت پرسنل از توانمندی ھای مدیریت 23/9 است، 7 پروژه خرد و کلان موفق در سال اجرا شد و این در حالی است که در سازمانی که میانگین رضایت پرسنل 15/78 بود، تنھا 2 پروژه خرد موفق به ثمر رسیده است.

نویسندگان

امید اشکانی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.