تحلیلی بر رقابتپذیری مقاصد شهری گردشگری مروری بر تجربیات جهان و ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 594

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_0075

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

فضای رقابتی به وجود آمده در صنعت گردشگری بین المللی، ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را خیلی زود نمایان کرد. افزایش توان رقابتی که منجر به حفظ و افزایش سهم بازار میشود، هدف اصلی بسیاری از مقاصد گردشگری دنیا قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر سعی کرده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی و مطالعه آخرین یافته ها و نتایج علمی در زمینه گردشگری شهری و ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری شهری و بررسی نوع برخورد کشورهای مختلف جهان برای افزایش توان رقابت پذیری گردشگری خود در بازار بین المللی، به ارائه راهکار برای بهبود وضعیت گردشگری شهری در ایران بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت ایران از لحاظ توان رقابت پذیری در گردشگری شهری چندان رضایت بخش نیست و برای بهبود این وضعیت باید از دیدگاه سیاسی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و طبیعی به گونهای رفتار کند که تصویر مثبتی از مقصد در ذهن گردشگران نقش ببندد.

کلیدواژه ها:

رقابت پذیری مقصد گردشگری ، گردشگری شهری ، ایران

نویسندگان

لیلا حبیبی

عضو هیئت علمی دانشکده میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری،دانشگاه مازندران

مصطفی محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری،دانشگاه مازندران