مقایسه خط سیر فکری، سبک شناسی و دوره زندگی ناصرخسرو و سنایی غزنوی و مقایسه قصیده مشترک دو شاعر با دیدگاه دو شاعر

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,714

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHTF01_062

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در قرن پنجم و ششم، ناصرخسرو و سنایی غزنوی، از شاعران برجسته در حوزه شعر اجتماعی هستند. با توجه به آن که، این دو تن، در زمره شاعرانی می باشند که منشا تحول و تکامل در شعر و زبان فارسی بوده اند و همچنین از قصیده سرایان برجسته در ادب فارسی می باشند؛ لذا بررسی دیدگاه های انتقادی و اجتماعی سنایی و ناصرخسرو می تواند در شناخت بیشتر اندیشه آنان و روزگارشان مفید و ارزشمند باشد. هدف اصلی این تحقیق آشنایی با سیر خطی، زندگی نامه و سبک شعری این دو شاعر گرانقدر می باشد و در نهایت بررسی اشعار دو شاعر و میزان نزدیکی اشعار به قصیده ای که به طور مشترک در دیوان اشعار هر دو شاعر موجود می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیلی که از اشعار دو شاعر به دست آمد قصیده مورد نظر بیشتر نزدیک به قصاید سنایی می باشد، با توجه به مضمون شعری و مفاهیم قصیده، می توان دریافت کرد این قصیده نزدیکتر به بقیه قصاید و اشعار سنایی غزنوی می باشد.