بهترین استراتژی های مداخله ای برای کاهش خطای انسانی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شرکت مپنا توسعه دو)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 659

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMFS02_059

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه اشتباهات شغلی سبب ایجاد نقص در انجام کار و بروز حوادث و اعمال خسارت به سیستم می شود، بنابراین راهکارهای کنترلی برای کاهش این اشتباهات می بایست به نحوی مناسب اتخاذ شوند. این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی بهترین استراتژی های مداخله ای برای کاهش خطای انسانی با استفاده از رویکرد MCDM فازی در شرکت مپنا توسعه دو صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات برحسب هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد؛ از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش های تحقی ق توصیفی، در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق برای پرسشنامه را، تعداد 10 نفر از خبرگان شرکت مپنا توسعه دو تشکیل دادند که پرسشنامه خبرگان در میان آنها پخش شد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، معیارهای اصلی تحقیق از خطاهای تصمیم گیری، خطاهای مبتنی بر مهارت، خطاهای ادراکی و تخلف تشکیل شده است و هریک شامل زیرمعیارهای کارکنان، اداری، مهندسی، ماموریت و فیزیکی بوده اند. تجزیه و تحلیل رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از رویکرد ANP-DEMATEL فازی صورت گرفته و سپس اولویت بندی استراتژی های مداخله ای با استفاده از روش VIKOR فازی انجام پذیرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، معیار خطاهای تصمیم گیری با وزن نرمال شده 0.406 در اولویت اول قرار دارد و از طرفی زیرمعیار خطای ادراکی کارکنان با وزن 0.0839 در اولویت نخست قرار دارد و همچنین ایجاد فرهنگ سازمانی عادلانه، امن و عاری از اشتباه نیز در اولویت اول استراتژی ها قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

خطای انسانی ، استراتژی مداخله ای ، تصمیم گیری چند معیاره فازی ، شرکت مپنا توسعه دو

نویسندگان

علی محمد احمدوند

گروه صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، ایران

مهدی کلانتر هرمزی

گروه صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، ایران